Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E14 – Atentát

Po úspešnom vyčistení Pálenice megier sa hrdinovia presunuli do hostinca s názvom Pajzlu, v ktorom boli usadení ďalší členovia Zubov murény - vrátane šéfa Tsurlagolskej bunky Stomila. Po veľmi krátkom súboji, kedy Bon Bardina väčšinu nepriateľov zlikvidovala dobre umiestneným Fireballom, sa hrdinom podarilo upokojiť majiteľa krčmy Egdona,...