Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A01E01 – Prvé stretnutie

A01E01 – Prvé stretnutie

Polelfský hraničiar Yrin Driftwood, trpasličí čarodejník Lataros B. Maggilabrys, mladý ľudský šľachtic Rian Numentiel a elfský špeh Toozen Mizunosori, sa stretli v Seveneche, v legendárnom Hostinci u obávanej wyverny. Všetci mali byť súčasťou, s rôznych dôvodov, Operatívnej jednotky č. 7. Ich úlohou bolo v mene Procampuru a jeho Thultyrla pomáhať obyvateľom vo východnej časti Južnej Šíriny, aby tak zvýšili Procampuru kredit a miestni obyvatelia súhlasili s pripojením k novovznikajúcemu Kráľovstvu Južnej Šíriny, ktorému mal Thultyrl vládnuť. V hostinci ich kontaktoval aj kapitán Geran Urthimel z pevnosti Glorming pri rovnomennom priesmyku, kde mala jednotka slúžiť. A nebol z nich veľmi nadšený. Nasledujúci deň sa družina s kapitánom vydala na celodennú cestu do pevnosti. Počas nej ich napadla skupina gobliních lúpežníkov. Družina spolu prvýkrát úspešne bojovala a celkom prekvapili aj nedôverčivého kapitána. Po príchode do pevnosti sa hlásili u veliteľa Elmarena Asharana. Ten ich privítal, oboznámil ich s podmienkami ich služby a prikázal im, aby sa zoznámili s pevnosťou a jej obyvateľmi. To družina urobila, pričom Lataros sa dôverne zoznámil aj s nočníkom v thultyrlskom apartmáne.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.