Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A02E02 – Opátstvo strážcov vedenia

A02E02 – Opátstvo strážcov vedenia

Ešte ráno, počas vybavovania ostatných členov družiny so Skaranom, prišiel za Happy čatár Ronath s evidentným úmyslom ju zbaliť. Happy to využila na odobratie vzorky, čo Ronath urobil, dúfajúc v úspech u Happy. Tá ale len zobrala vzorky a odišla, za čo si Ronath vyslúžil posmech od čatárky Drasy.

    Prvý deň cesty do Opátstva prebehol viac-menej hladko, akurát Lataros rozzúril sršne, ktoré ale Happy upokojila. Na konci dňa družina narazila na tábor pustovníka Tahara Brassa, ktorý ich akoby očakával, s kotlíkom plným chutného gulášu. Celé táborenie aj noc boli pokojné, hoci sa udialo zopár neobvyklých udalostí…

    Keď na druhý deň družina dorazila do Opátstva, bola privítaná slušne a pokojne, ale stráže vyžadovali odovzdanie zbraní. Čo po troche protestov postavy urobili. Potom sa stretli s otcom predstaveným Rupherom, ktorý družine pridelil sprievodcu, mladého novica Largertha. Po obede Lataros, Riam a Happy navštívili bohoslužbu Soul si dal šlofíka a Yrin s Mizunom sa trochu motali po opátstve. Po bohoslužbe sa všetci, vrátane Largertha, vydali do knižnice, kde hľadali informácie. Žiaľ, nenašli nič zásadné, čo by dovtedy nevedeli alebo nedokázali vydedukovať. Zaujímavým objavom bol ale vstup do časti s obmedzeným prístupom. Yrinovi a Mizunovi sa však podarilo nájsť niečo málo k ich osobnej agende – informácie o mosadznom drakovi, ktorý údajne pred 148 rokmi priletel z Kozakury. Družina sa potom s Largerthom vydala na večeru. Cestou stretli otca predstaveného a opýtali sa na možnosti vstupu do časti s obmedzeným prístupom. Rupherus im prístup nepovolil, ale súhlasil s poverením opáta Dorgena, aby po večeri pre družinu tieto informácie vyhľadal.

    Po večeri a oddychu prišiel za družinou miesto Largertha starší brat Gaphaes, ktorý im robil sprievod v knižnici. Po zhruba hodine prišla za nimi jedna zo sestier, ktorá družinu požiadala, aby išla za otcom predstaveným. Rupherus vysvetlil, že Largerth sa nevrátil zo svojej modlitby v kaplnke Jergala. Otec predstavený za ním poslal ďalších dvoch bratov, ale ani tí sa nevrátili. Preto žiadal družinu, aby vyšetrili, čo sa stalo. Postavy súhlasili, boli vyzbrojené a vydali sa do kaplnky.

    V kaplnke našli dieru v podlahe a Yrin stopovaním určil, že zmiznutí mnísi boli napadnutí obrovským pavúkom – alebo pavúkmi. Happy vyvolala svojich spoločníkov a preskúmala dieru aj veľkú jaskyňu, do ktorej viedla. V jaskyni boli fialovo žiariace vajíčka obrích pavúkov, pavučiny a kokóny s obeťami, ale žiadne dospelé pavúky, preto družina vstúpila, aj keď, opäť vďaka Soulovi, nie úplne nenápadne. Nikoho a nič ale nevideli. Až kým sa Yrin nepriblížil k vajíčkam, kde sa z ničoho objavil obrovský pavúk a zaútočil. Bol to fázový pavúk, a nebol sám, ale traja, ako družina neskôr zistila. Z boja ale vyšla víťazne. V kokónoch postavy našli Largertha aj zvyšných bratov, paralyzovaných, ale živých. Pavúčie vajíčka upálili (až na jedno, ktoré si z výskumných dôvodov zobrala Happy) a paralyzovaných bratov priniesli otcovi Rupherovi. Ten bol veľmi vďačný za záchranu bratov aj likvidáciu pavúkov a udelil družine povolenie, aby vstúpili do časti s obmedzeným prístupom.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.