Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E03 – Priesmyk Glorming

A03E03 – Priesmyk Glorming

Na druhý deň ráno vyrazila družina aj s karavánou cez priesmyk Glorming na sever. Zhruba uprostred priesmyku boli napadnutí grupou trollov a obrov a vďaka prítomnosti družiny karavána prežila. Vďačný Mappo potom nechal postavy vybrať si po jednom magickom predmete a povedal im, že bude ich dlžníkom. Družina s karavánou potom pokračovala v ceste a dorazili do Dračích vodopádov. Tu sa stretol Mappo s prospektorom Kmeňovej obchodnej gildy ktorý mu oznámil, že jeho ďalším klientom bude Lord Marianno Baath a že má vyraziť do King´s Reachu, kde ho bude čakať druhý prospektor s materiálom. Keď sa to družina dozvedela, rozhodli sa s Mappom zostať a použiť jeho karavánu ako zásterku, ako sa dostať k Mariannovi a knihe so zaklínadlom, ktorú potrebovali.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.