Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A02E05 – Temný les a temné zistenie

A02E05 – Temný les a temné zistenie

Po tom, čo družina opustila Ernaninu hrobku, prišla im prvá správa od veliteľa Asharana, ktorý sa zaujímal o ich postup, ktorý mu bol osvetlený. Na druhý deň sa ponáhľala do Brynwoodu, aby našla Erutiela Laethamonda. Temný les nasiaknutý tajomnou mágiou však hľadanie neuľahčil – zdalo sa, že družina sa náhodne premiestňuje z miesta na miesto. Prvý deň našla jaskyňu plnú ghúlov, ktorých zlikvidovala. Keď po sa po celom dni ukladali postavy na oddych, objavila sa myšlienka, či by nemali poprosiť les o pomoc. Lataros to ironicky urobil, bez akéhokoľvek efektu. Družina potom našla vílu, zamotanú v zvláštnych šľahúňoch, ktorá prosila o pomoc. Po jej oslobodení nielenže postavy obdarovala vílim prachom, ale tiež potvrdila, že treba poprosiť les o pomoc – akurát to treba urobiť úprimne a v sylvánčine. Keďže tento jazyk Happy ovláda, les poprosila a ten naozaj zareagoval – odhalili sa značky, ktoré si Erutiel vyrezával do stromov kvôli orientácii. Družina bola ale príliš unavená na pokračovanie v ceste, preto sa musela vyspať. Ešte dostali správu od veliteľa Asharana, že našiel tretinu mapy ukrytú v pevnosti a informovali ho stave ich misie. Nasledujúci deň bolo jasné, že prosba pomohla. Nielenže postavy dokázali sledovať značky, ale sa im ani nič nepostavilo do cesty. Avšak Erutiel žil príliš ďaleko a družina musela po celom dni putovania zastaviť kvôli oddychu. Našla však zaujímavé jazierko s magickou, strieborne žiariacou vodou. Rian sa z nej napil a zistil, že voda mu vliala do tela novú silu a on nemusel oddychovať. A navyše ešte dostal dočasné životy. Po tomto zistení sa z vody napila každá postava – Happy sa dokonca v jazierku vykúpala nahá. Všetci získali nové sily a nemuseli oddychovať, dodatočné efekty sa ale rôznili. Väčšina bola dočasná, avšak niektoré, ako Soulova zmena na hermafrodita, boli trvalé. Lataros vďaka vode dostal víziu Erutielovej chatrče a vedel, kam presne ísť. Družina teda s obnovenými silami pokračovala v ceste, posúrená správou od veliteľa ktorý nevedel, koľko času dokáže družine získať. Po pár hodinách dorazili k Erutielovej chatrči. Bola v nej tma, ale keďže odhadovali, že je noc, predpokladali, že je v tranze. Soul zaklopal na dvere a zavolal na Erutiela. Ten otvoril. Hoci bol spočiatku nedôverčivý, s lukom v rukách, jeho postoj sa zmenil, keď cez Nugaetha spoznal Yrina. Hoci ho osobne nepoznal, poznal jeho deda – ktorým bol v skutočnosti mosadzný drak Aesantahar. Mimochodom, presne ten istý mosadzný drak, ktorý doviezol Mizunovu rodinu z Kozakury – Erutiel z rozprávania poznal aj Mizuna. Navyše vysvitlo, že Aesantahar mal dôležitú úlohu aj v uväznení Misintla – jeho dračia mágia bola zásadnou zložkou väzniaceho kúzla. Erutiel vysvetlil, že na obnovenie kúzla bude družina tiež potrebovať dračiu mágiu – či už od samotného Aesantahara, alebo od Nugaetha. Potom odovzdal svoju tretinu mapy Yrinovi. Keďže družina bola v časovej tiesni, hneď vyrazila. Erutiel a Happy ešte požiadali Brynwood, aby družine pomohol s cestou von. Čo pomohlo – o dve hodiny boli postavy von z lesa a o ďalšie dve dorazili do Horného Haspuru (Hight Haspur). Do Haspuru dorazili okolo siedmej ráno. Keďže boli unavení po noci strávenej na nohách a už nemali silu pokračovať, museli sa zastaviť v krčme, aby si oddýchli a vyspali sa. Okolo 15-tej si najali kone a tryskom vyrazili do Procampuru. Bol totiž 22. Mirtul – deň, kedy sa mali podľa Hamayarchových inštrukcií dostaviť na vyšetrovanie ohľadom smrti Zlatého lorda Atanasia Elkaprasa. Družina dúfala, že veliteľovi Asharanovi sa pre nich podarilo získať nejaký čas. Vďaka tomu, ako hnali kone, dorazili k Procampuru už o pol ôsmej. A vtedy dostali správu od Asharana: „Posralo sa to. Nechoďte do Procampuru. Nechoďte do pevnosti. Nepoužívajte názov Operatívna skupina č. 7. Skúste získať čo treba, zatiaľ niečo vymyslím.“ To vyvolalo vášnivú debatu o tom čo sa mohlo stať a hlavne, ako postupovať. Niektorí sa chceli otočiť a držať sa ďalej od Procampuru, iní sa chceli vkradnúť dnu a zistiť, čo sa vlastne stalo. Happy vyjadrila svoju nedôveru voči Asharanovi, naopak Yrin mu vyjadril dôveru. Nakoniec družina prišla s plánom – rozdelia sa na dve skupiny – jednu vedenú Rianom a druhú Latarosom, keďže tí sú z Procampuru a vyznajú sa v ňom – a takto vstúpia do mesta, aby upútali menej pozornosti. Keď sa potom obe skupiny stretli na križovatke ciest od brán, po dlhej debate a zvažovaní sa dohodli, že vstúpia do Červeného dištriktu hrdinov, kam ich dostane Rianov šľachtický pôvod – hoci tu bolo veľké riziko, že sa tým odhalí ich prítomnosť v meste. Potom odovzdali kone. Do dištriktu sa dostali, Rianov vysoký pôvod bol hlavnou pákou, ale bolo jasné, že stráže o jeho prítomnosti už vedia. Nikto ale družinu zatiaľ nezastavil ani nekonfrontoval. Postavy sa ubytovali v nevestinci Červená ruža, kde Rian použil svoj vplyv a svoje peniaze, aby zariadil diskrétnosť. Navyše sa dozvedel, že sa v nevestinci nachádza jeho brat Darwen a Rian sa rozhodol použiť ho na získanie presnejších informácií a nadviazanie kontaktu s Hamayarchom. Bolo ale treba počkať, kým Darwen dovyužíva služby nevestinca. Družina sa stiahla do zadného salónika, ktorý bol určený pre osoby vyžadujúce najvyššiu diskrétnosť, a rozhodla sa skrátiť si tam čakanie ponukou nevestinca. Nemálo zdvihnutých obočí spôsobila Happyina žiadosť o desiatich mužov – od ktorých si ale k ich prekvapeniu len vypýtala vzorky. Yrin zvoli trochu iný prístup. Miesto posteľových radovánok sa so svojou slečnou rozprával a po troche presviedčania sa dozvedel, že družina bola označená za hlavných podozrivých v prípade vraždy Zlatého lorda Elkaprasa a ich neprítomnosť na vyšetrovaní bola považovaná za jeden z dôkazov. Krátko na to prišiel Darwen, ktorý túto informáciu potvrdil a navyše sa od neho družina dozvedela ďalšiu, ešte zásadnejšiu informáciu – veliteľ Asharan už niekoľko mesiacov nebol v Procampure. To znamenalo, že sa pre družinu nesnažil získať viac času, ako sľuboval. To vyvolalo búrlivú diskusiu a rôzne teórie o dôvode veliteľovej zrady – s ktorých jedna hovorila o možnosti, že sa jedná o Vesperinského agenta. Darwen potom prisľúbil, že napriek neskorej hodine sa pokúsi zariadiť tajné stretnutie s Hamayarchom. Rian a hlavne Lataros, ktorý ho poznal roky, ho označili za čestného a spravodlivého človeka a dúfali, že podporí družinu. Darwen odišiel a družine nezostávalo nič iné len čakať.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.