Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E06 – Dozvuky boja

A03E06 – Dozvuky boja

Po náročnom boji si družina nebola istá, čo ďalej. Lord Marianno Baath bol mŕtvy, rovnako ako jeho nevlastný syn Dorian a ochranca Kornel. Bardka Laila síce žila, ale bola zdrvená smrťou Marianna. Rian skonštatoval, že by o tomto fakte mal byť informovaný Hamayarch. Zvyšok družiny súhlasil, ale dohodli sa, že správu pošlú, až keď nájdu knihu so zaklínadlom Eminera Baatha, kvôli ktorej prišli. Družina sa následne vybrala za strážou pri vchode, aby získali naspäť svoje zbrane. Ako páku chceli využiť zajatú Lailu. Ako sa ukázalo, stráže neboli voči svoju lordovi práve najlojálnejšie – vyjadrili sa, že kvôli lordovi nie sú ochotní zomrieť. Neboli jediní, ktorí boli ochotní spolupracovať – vrchný komorný Peter, hovoriac za služobníctvo, vyjadril ochotu družine nielen ukázať, kde sa nachádza pokladnica, ale tiež povedal, že všetci sluhovia budú ochotní kryť družinu. Peter tiež navrhol, že služobníctvo by si mohlo zo zámku zobrať nejaké peniaze, alebo niečo hodnotné, ako odškodné za utrpenie, ktoré zažívali pod vládou Lorda Baatha, zatiaľ čo družina si môže nechať všetko z pokladnice. Družina viac-menej súhlasila. Peter potom družinu odviedol do pokladnice, kde boli ukryté poklady Baathovcov.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.