Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A1E08 – Neverwinter Wood, záhadná drowka

A1E08 – Neverwinter Wood, záhadná drowka

Po úspešnej záchrane Gundrena Rockseekera z Cragmawského hradu sa hrdinom podarilo získať aj malý bonus v podobe záhadnej drowky,ktorá vybehla z komnaty vedľa kráľa Grola a pokúsila sa Gundrena v zúfalom poslednom pokuse trafiť vrhnutou dýkou.

Družina sa spolu s Gundrenom a zajatkyňou vybrala ďalej do lesa, kde zastavili a pokúsili sa drowku vypočuť. Avšak nestihli ešte ani položiť prvú otázku, keď ich prekvapila skupina hobgoblinov, zrejme patriaca ku Cragmawskému hradu vracajúca sa z výpravy. O túto družinu sa postarala Doerin, keď im vysvetlila, že sú poslaní od Čierneho pavúka na oficiálne záležitosti. Vodca hobgoblinov bol najprv skeptický, ale Doerin a ostatným sa ho podarilo presvedčiť, že nemá strkať nos do vecí medzi Čiernym pavúkom a nimi.

Po tomto stretnutí družina zistila, že by bolo lepšie, aby si oddýchli a pokúsili sa drowku vypočuť niekde v bezpečí. Doerinine schopnosti im pomohli nájsť opustenú medvediu jaskyňu, pred ktorú ešte aj nastražili pascu kvôli ďalším prípadným prekvapeniam. Vo vnútri sa dozvedeli časť Gundrenovho príbehu, ktorý im znova a znova ďakoval za záchranu a požiadal ich, aby ho čo najskôr odprevadili späť do Phandalinu, pretože musí ísť do Wave Echo Cave alebo jej okolia a nájsť svojich bratov. Takáto cesta síce nebola priamo v plánoch družiny, ktorí chceli pôvodne navštíviť Neverwinter, ale Gundrenovi sa podarilo presvedčiť ich (už len tým, že povedal, že sa tam vyberie aj na vlastnú päsť a hrdinovia to takto nemohli nechať).

Potom sa pokúsili získať nejaké informácie od záhadnej drowky, čo sa však ukázalo aj nad sily Jamana a jeho špeciálnych vypočúvacích metód. Drowka si zrejme neuvedomovala nebezpečenstvo, ktoré jej od družiny (a teda špeciálne od Doerin) hrozilo, alebo jej to bolo ľahostajné. Počas náročného vypočúvania (kedy Gundren musel z jaskyne odísť) sa od záhadnej drowky dozvedeli len recept na jablkový koláč, ktorý im prezradila po tom, čo bola očarovaná Krammondovým príkazom „Hovor!“.

Keď družina videla, že zo záhadnej drowky žiadne podstatné informácie nedostane (ani po veľmi dobre zahratej Daranovej hre, kedy sa pokúsil zapôsobiť na drowkynu ješitnosť náznakmi, že je veľmi neschopná, keď slúži Čiernemu pavúkovi – ako drowka drowovi čerpajúc z vedomostí o sinom matriarcháte a nadradenosti drowých žien nad mužmi), Doerin veľmi rozhodne navrhovala zabiť ju – opierajúc sa o svoje skúsenosti s drowkami a jej silnú nenávisť voči týmto tvorom. Zvyšok družiny na čele s Daranom ju však presvedčil, aby ju ešte nechali žiť, možno z nej budú vedieť dostať informácie iní, keď ju odovzdajú členom Aliancie lordov.

Po uložení na spánok družinu prekvapil ešte okolím sa potulujúci hladný owlbear, ktorý zachytil ich pach a vybral sa po ich stope. Spustil pascu, družina sa prebrala a podarilo sa im vysporiadať sa s týmto nebezpečným lesným tvorom.

Na druhý deň sa družina vybrala lesom na juh smerom k Phandalinu a za celý deň zrejme aj vďaka Doerin natrafili len na jednu hliadku goblinov, ktorej sa však bez boja vyhli tak, že hliadka si ich ani nevšimla.

Večer sa utáborili na okraji lesa. Počas Noxovej hliadky bol Nox vyrušený nejakými zvukmi blízko tábora, z ktorých sa však vykľul len jeleň na nočnej prechádzke. Keď sa však Nox vrátil do tábora, zistil, že záhadná drowka zmizla a ostali po nej len laná, ktorými bola obviazaná. Po prebudení zvyšku družiny došlo opäť k výmene názorov, skoro až k hádke, do ktorej sa zapojil už aj inak pokojný Jaman, ktorý sa dosť hlasno dožadoval dozvedieť dôvody Doeinej nenávisti k drowom. Daran opätovne opakoval, že aj keď sa od drowky nič nedozvedeli hrdinovia, možno niekto iný bude úspešnejší. Po krátkej, ale intenzívnej výmene názorov sa Doe chytila stôp, ktoré smerovali od tábora a asi po pol míli natrafila v lese na ležiacu postavu. Postava z diaľky vyzerala ako starý trpaslík, avšak keď sa k nej Doe a ostatní priblížili, zistili, že je to ich zajatkyňa. Zrejme pri úteku v lese nedávala pozor, zakopla o koreň a zlomila si nohu.

Znova teda drowku zviazali, pričom Doe bola rozhodne proti a chcela to s ňou navždy skončiť, avšak Daran si vzal stráženie zajatkyne na svoju zodpovednosť. Niekto z hrdinov navrhol, aby pre lepšie stráženie zajatkyňu prisadli, ale Daran rozhodol, že je lepšie sledovať ju s poznámkou, ktorá sa zapíše do legiend: „Tvoja prdel nemusí zaznamenať to, čo zaznamenajú tvoje oči.“

Po ukončení oddychu na ďalší deň popoludní družina spolu so zajatkyňou a Gundrenom dorazila späť do Phandalinu, kde Gundren išiel hľadať informácie o svojich bratoch, zásoby a vybavenie na cestu k jaskyni a družina odovzdala záhadnú zajatkyňu na radnicu Sildarovi Halwinterovi.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.