Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E13 – Pálenica megier

A03E13 – Pálenica megier

Družina sa rozhodla vypočuť onú osobu zmenenú na húsenicu. Bol to Roran Drol, člen Zubov murény, ktorý mal na starosti Pálenicu po tom, čo ju prebrali. Nedozvedeli sa toho od neho veľa, akorát, že tunajšie bunky Zubov boli v poslednom čase odrezané kvôli tomu, čo sa dialo v Procampure. Taktiež sa od neho dozvedeli, že šéfom Zubov v Tsurlagole je Stomil Draghet. Žiadne ďalšie relevantné informácie sa ale nedozvedeli, akurát možno to, že násilné preberanie Pálenice neprežila jedna z „megier“, Ziana. Potom sa vydali na nižšie poschodie, kde sa vysporiadali so zvyškom Murénových mužov, oslobodili otrokov, ktorí tu boli „uskladnení“, a spriatelili sa s preživšou megerou Esmé. Tá im ukázala aj zvyšok priestorov, kde sa nachádzala veľká bojová aréna a tiež sa od nej dozvedeli, že sa klebetí, že člen Tsurlagolského koncilu Grom Stahar, ktorý je možno samotným Vénom, spolupracuje s Murénom. Družina potom odviedla Rorana Drola na svoju loď do väzenia a jedného preživšieho z vojakov zobrala so sebou k Ilrenovi Thalovi ako „budúcu mŕtvolu“.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.