Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E02 – Začiatok hľadania

A03E02 – Začiatok hľadania

Nasledujúci deň sa hrdinovia vybrali za Ilrenom Thalom. Ten ich informoval, že Clawovu kliatbu nedokáže zrušiť, iba stlmiť a potrebuje na to vodu z rieky Styx, sviečku z démonického loja, čerstvú mŕtvolu humanoida a kvapku Clawovej krvi. Taktiež poradil družine, že dve fľaštičky vody z rieky Styx má šľachtic menom Isteranar Dodertham a možno bude ochotný jednu vymeniť za niečo, čo by ho ako zberateľa kuriozít mohlo zaujať. K ostatným veciam ich ale nevedel nasmerovať. Hrdinovia sa vybrali za desiatnikom Lulandom, aby sa spýtali na Lorda Doderthama. Desiatnik im ukázal jeho domček v Podmestí. Družina sa Lordovi pokúsila ponúknuť mŕtvoly slaadov, avšak Lord už vypreparovaných slaadov mal. Vyjadril sa, že vodu z rieky Styx vymení za vajce kruthika. Bon Bardina sa ešte pokúsila použiť svoj šarm, aby vodu získala, ale neuspela a družina pristúpila na dohodu. Postavy vyrazili do kanálov a na odporúčanie desiatnika Lulanda vyhľadali tábor Kmeňovej obchodnej gildy. Tí majú svojich hľadačov, ktorí prehľadávajú kanály kvôli magickým predmetom, ktoré sa tam občas dajú nájsť. Zástupca gildy Sigmund Mangold síce nevedel poradiť ohľadom kruthikov, ale ponúkol družine zopár zaujímavých magických predmetov. Taktiež požiadal hrdinov, aby našli jedného z hľadačov, Felixa, ktorý sa stratil. Hrdinovia súhlasili a pustili sa do prehľadávania kanálov, čo sa ukázalo ako nebezpečnejšie, než sa na prvý pohľad zdalo. Claw niekoľkokrát upadol do bezvedomia, lebo sa tlačil v bojoch dopredu, aby v prípade prepadnutiu kliatby nebol blízko priateľov. Bon Bardinu ale jeho rozhodnutie veľmi rozčuľovalo, lebo na jeho kriesenie sa míňalo veľa liečivých elixírov. Družina potom narazila na nemŕtveho Beholdera, ktorého sa im podarilo zlikvidovať a vzali si ako trofej jeho lebku. Postavy pokračovali v prehľadávaní kanálov. Felixa našli žiaľ už mŕtveho, zabitého dvoma krysodlakmi. Družina jedného zlikvidovala, druhého omráčila a objavila zaujímavý predmet – Sunblade – ktorý si vzal na postráženie Haldaer. Prebrali omráčeného krysodlaka menom Gron a zistili od neho, že to oni zabili Felixa, lebo chceli jeho veci. Po vypočúvaní ho Claw popravil. Mŕtvolu Felixa družina priniesla do tábora Kmeňovej obchodnej gildy. Okrem iného si Haldear mohol ponechať Sunblade.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.