Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A02E04 – Po stope

A02E04 – Po stope

Nasledujúce ráno prišiel za družinou do U odlomeného ucha kapitán Mordok a v prestrojení Prvý meč, markíz Orzinský. Markíz sa vyjadril, že keďže Procampur a Kráľovstvo Južnej Šíriny majú históriu spolupráce s hrdinskými družinami, postavy je ochotný prijať ako členov rozviedky, čomu napomohol aj fakt, že Haldaer je procampurský vojak. Po malej výmene názorov a nejakých vyjadreniach nedôvery nakoniec družina súhlasila. Kapitán povedal, že by bolo dobré získať nejaké dôkazy ohľadom spolupráce Ligy a Zubov a taktiež o tom, že Muréna je Martijn Wolke. Družina sa rozhodla ísť po zatiaľ jedinej stope – krčme Gryfinov pazúr. Prvý meč ešte odovzdal družine experimentálne záchranné amulety a s kapitánom odišli preč. Družina rozhodla, že Emdrak a Drakon pôjdu do krčmy a obhliadnu ju, zatiaľ čo ostatní budú vonku hliadkovať a sledovať, čo sa deje – hlavne Claw musel byť veľmi nenápadný, aby na seba neupútal pozornosť Zubov. Emdrak a Drakon sa v snahe preskúmať čo najviac vydávali za obchodníkov, ktorí mali záujem o priestor na konferenciu. Vďaka tomu sa stretli s Nialou, prevádzkarkou krčmy, ktorá im ukázala salónik. Emdrak si potom objednal jedlo – rybu – a kúzlom Prestidigitation spôsobil, že bola nechutná. To spôsobilo veľký poprask a na jeho naliehanie, aby ho udobrila, mu Niala ukázala skladovacie priestory, vrátane pivnice. Tam si Emdrak všimol tajné dvere. Po odchode sa zišla celá družina a dohodli sa, že keď sa krčma vyprázdni, pôjdu tie tajné dvere preskúmať. Krčma sa ale úplne nevyprázdnila, aj po zatvorení o polnoci a odchode personálu zostali v krčme traja strážcovia. Družinu to ale neodradilo. Vypáčili okno na kancelárii a všetci okrem Haldaera si vliezli do Bag of Holding. Haldaer ich vďaka tomu dokázal nepozorovane preniesť až do pivnice, kde otvorili tajné dvere a zostúpili dole. Zostúpili do kanálov, kde, ako predpokladali, bola skýša Zubov Murény.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.