Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A04E04 – San Dokan a jeho ponuka

A04E04 – San Dokan a jeho ponuka

Družina sa chytala odplávať, avšak dorazil San Roon s vojakmi Tyrkysovej gardy a pod hrozbou násilia im zakázal vyplávať. Bol totiž presvedčený, že postavy, keďže boli stiahnuté hliadkujúce lode, pôjdu do Zakázaných vôd. Strhla sa dramatická hádka, ale Roon nebol ochotný ustúpiť od svojho postoja – Loď slobodných vypláva až potom, čo vyplávajú strážne lode. Keďže postavy nechceli situáciu zhoršiť ešte viac ako bola, rozhodli sa s vojakmi nebojovať. Miesto toho Bon Bardina zmenila Rodena na sokola, aby mohol zaniesť správu o situácii Sanovi Dokanovi. Zhruba o jeden a pol hodinu prišla vojakov Tyrkysovej gardy stojacich v daždi vymeniť ďalšia rota. Ako sa ukázalo, jej veliteľ bol Dokanovým dlžníkom. Vojaci preto pomohli družine uniknúť a aby vzbudili menej podozrenia, boli uspatí.

    Slobodní sa s Dokanom stretli na mori. Ten prešiel na ich loď a požiadal ich prekvapivo o pomoc. Chcel totiž odstrániť Pataikala a keďže sa ako bývalý pirát dopočul o ich úspešnej činnosti na Pirátskych ostrovoch, bol presvedčení že sú dostatočne schopní na to, aby mu s touto úlohou pomohli. Družina po debate napokon súhlasila aj vďaka tomu, že Dokan im prisľúbil nielen povolenie prístupu do Zakázaných vôd, ale aj snahu o pretlačenie spojenectva Turmishu s Kráľovstvom Južnej Šíriny proti Caeruleusire. Obe lode potom ukotvili v Dokanovej skrýši.

    Nasledujúci deň vyrazila družina aj s Dokanom do kláštora Tigrie hniezdo, ktorý je hlavným sídlom Pataikala. Cesta mala trvať zhruba jeden a pol až dva dni po ceste vysoko po útese. Na sklonku prvého dňa cesty zamierili do Lastovičieho útesu, baníckej kolónie, ktorú viedol Dokanov priateľ Lantam Ordin, aby tam prespali. Družina sa usadila v miestnej krčme, až na Bon Bardinu a Haldaera, ktorí si dali kúpeľ. Avšak so západom slnka prišiel aj problém – Dokanov pobočník Kabir Dorum svojho Sana zradil a priviedol mníchov Kultu pokojnej smrti, aby Dokana aj družinu zatkli. Vypukol boj, v ktorom sa blysol Yolan, ktorý kúzlom Gravity sinkhole vytiahol väčšinu mníchov do prázdna nad útesom, odkiaľ padli do hĺbky smrti…

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.