Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A04E02 – Koniec hrôz

A04E02 – Koniec hrôz

Miestnosť, v ktorej družina bojovala s démonmi z krbu, sa začala napĺňať vodou, preto ju družina radšej urýchlene opustila. Za dverami nebola chodba, ktorou prišli, ale iná, krátka, zatáčajúca doľava. Na jej konci bola ďalšia miestnosť s osemuholníkovým pôdorysom a siedmimi zrkadlami na stenách. Družina chvíľu váhala, ako ďalej, no zistili, že voda, ktorá napĺňala miestnosť s krbom, ju neopustila a vytvorila v otvorených dverách vodnú stenu. Bon Bardina sa ako prvá potom pokúsila urobiť čosi v osemuholníkovej miestnosti – hodila fľaštičku atramentu do zrkadla naproti dverám. Zrkadlo prasklo a objavil sa tam jej obraz. Chvíľku to bol normálny odraz, ale potom ten „odraz“ vytiahol zbraň a bodol sa, čo spôsobilo zranenie samotnej Bon Bardine. Tá sa stiahla za roh a Claw strelou z kuše zrkadlo rozbil. Bon Bardina potom Fireballom rozbila všetky ostatné, čo celú družinu vyliečilo a obnovilo ich sily. V osemuholníkovej miestnosti sa nenachádzali žiadne iné dvere. Emdrak zavolal družinu do miestnosti, zatvoril vstupné dvere a znovu ich otvoril – a objavila sa za nimi úplne nová miestnosť. Emdrak dvere znovu zatvoril a otvoril, ale miestnosť sa už nezmenila. Jednalo sa o kajutu lodného mága Adalberta. Jej preskúmaním postavy prišli na to, že Adalbert, čo bol vlastne ten nahý blázon z paluby, experimentoval s čerpaním síl z Far Realmu, no niečo sa evidentne pokazilo a privolal odtiaľ pravdepodobne dve bytosti, o ktorých družina usúdila, že to asi budú tí desiví chlapci, ktorí sa chceli hrať. Z kajuty viedli druhé dvere ku schodom na palubu. Haldaer použil Minor Illusion, aby vyčaroval zrkadlo a palubu skontroloval. Zistil, že Adalbert na nej už nie je, iba Immovable Rod na mieste, kde ho prišpendlili, a nie sú tam už ani záhadné symboly. Paluba bola úplne prázdna. Družina na ňu vyšla a našla chlapcov, ktorí sa evidentne neodrážali v zrkadle. Tí boli veľmi nespokojní, že družina sa „nevie pekne hrať“ a zmenili sa do svojej pravej podoby. Tá bola taká desivá (monštruózna), že len pohľad na nich spôsoboval hrdinom mentálne zranenie. Začal náročný boj a hoci počas neho skončili Yolan aj Emdrak v bezvedomí a viacero ostatných postáv malo „na mále“, družina zvíťazila. Po porážke príšer, ktoré sa rozplynuli vo vzduchu, sa rozplynula aj hmla a prestalo pršať. Z hmly sa vynorilo ďalších sedem prázdnych lodí. Všetky, vrátane tej, na ktorej sa nachádzala družina, začali rýchlo starnúť a potápať sa. Družina sa preto zvolila urýchlený odchod na svoju loď, ktorá bola v poriadku. Znepokojujúcim zistením bolo, že posádka Lode slobodných si záhadnú loď nepamätala – všetci mali okno od noci až do doby, kedy sa družina vrátila späť. Hrdinovia preto radšej zavelili, aby sa pokračovalo v plavbe.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.