Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A04E03 – Príchod do Turmishu

A04E03 – Príchod do Turmishu

Družina sa po dvoch ťažkých nociach a troch dňoch doplavila na miesto, kde by mal byť uväznený Ashirokun. Zastavili ich tri lode z Turmishu – oblasť na mori, kde je Ashirokun uväznený, totiž patrí Turmishu a majú štatút Zákazaných vôd. Kapitánom jednej z lodí bol san Erdashil Dokan, jeden zo siedmich vládcov Turmishu. Vysvetlil, že v Zakázaných vodách je uväznené dávne zlo, ktoré nesmie byť vypustené. Keď sa s ním družina snažila dohodnúť, povedal im, že nemá potrebné kompetencie, aby im mohol dovoliť niečo mimo zákon, ale navrhol, aby družina zakotvila v meste Aelor, kde san Dokan zvolá Zhromaždenie hviezd, siedmich vládcov Turmishu, aby mohli prediskutovať situáciu. Hrdinovia súhlasili a rozhodli sa počkať v Aelori, teda, mali zakázané ho opustiť. V meste sa snažili zistiť čo najviac informácií o tajomnom starobylom zle a hlavne o záhadnej osobe menom Valiyin Aru Pataikal. Malo by sa jednať o turmishského hrdinu, ktorý sám pred 2500 rokmi porazil ono zlo a ukončil Veľkú občiansku vojnu v Turmishi. Nič konštruktívne sa ale hrdinovia nedozvedeli – všetci obyvatelia mesta hovorili tú istú vetu, či dve. Trochu viac informácií im poskytol mních Khon, na ktorého narazil Claw v Chráme pokoja. Khon bol členom Kultu pokojnej smrti, ktorý založil sám Pataikal. Od mnícha sa dozvedeli, že Pataikal je vraj jeden v šiestich, šesť v jednom – má šesť podôb, ktoré sa sporadicky objavujú. Keďže postavy museli čakať, kým sa zíde Zhromaždenie, snažili sa skrátiť si čas nakupovaním, učením sa, alebo zábavou v hostinci U červeného papagája. Navštívili aj miestneho starostu, od ktorého sa dozvedeli zloženie Zhromaždenia hviezd a to, ako zasadnutia obvykle prebiehajú. Zhromaždenie sa zišlo už druhý deň po priplávaní družiny. Hrdinovia predstúpili a začali rozprávať, prečo prišli a aké sú ich ciele, aj keď samozrejme sa snažili zdieľať len nutné informácie. Použili aj svoje poverenie od Thultyrla, aby dali svojim slovám váhu. Jednanie bolo náročné – sani a sany neboli veľmi naklonené ich argumentom, najmä san Roon bol voči družine vyslovene nepriateľský. Nečakane na zasadanie dorazil aj Pataikal – konkrétne Manaviya Valiyin Aru Pataikal. Vtedy vyplávalo na povrch zopár faktov – san Roon a sana Swanziy boli z Pataikalovej prítomnosti nadšení, naopak, san Dokan a sana Mbawra boli nespokojní a san Isaan mal z Pataikala priam paniku. Taktiež bolo jasné, že Pataikal má na Zhromaždenie ďaleko väčší vplyv, než je „zdravé“. Ukázalo sa, že nemá záujem z družinou diskutovať a pod hrozbou smrti ich vykázal z krajiny, pričom jednoznačne ovplyvnil hlasovanie o tomto návrhu. Hoci sa družina snažila nevyhovujúce rozhodnutie zvrátiť, nemali šancu. San Dokan navrhol, aby družina neodišla hneď, lebo sa po ponad more blíži búrka, aby v nej nezahynula (aj keď Amyra už skôr o nej hovorila, že nie je veľmi nebezpečná). Dokonca poznamenal, že stiahol strážne lode. Pataikal súhlasil a odišiel. San Dokan odprevadil družinu na loď a naznačil im, aby vyplávali a stretli sa na mori.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.