Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A02E06 – Murénovi v pätách

A02E06 – Murénovi v pätách

Po porážke nepriateľov družina skrýšu prehľadala. Okrem celkom slušných pokladov tam našla aj ďalších zajatcov, medzi ktorými boli aj dve zaujímavé osoby. Prvou bol Haldaerov otec Sindaer, od ktorého sa družina dozvedela, že dohoda z diablom, ktorú Haldaerova matka Lyraera uzatvorila pre Bon Bardininho otca Torala bol podvod a obaja skončili s najväčšou pravdepodobnosťou v Baatore. Sindaer sa snažil zistiť niečo, čo by pomohlo, ale skončil unesený Zubami murény. Druhým zaujímavým väzňom bolo tieflingské dievča Adra „Sam“ Samota. K nemilosti Bon Bardiny veľmi hubatá, ale veľmi dobre sa vyznala v kanáloch pod mestom. Dokonca keď vypočúvaný Erkile Kyselka nevedel, kam Muréna presunul chrám Sasheery, ona to presne vedela, lebo sledovala kultistov. Družina sa preto so Sam dohodla, že ich privedie do nového chrámu. Okrem toho sa podarilo objaviť nejaké dokumenty. Potom si družina spravila krátky oddych a dostali ostatných zajatcov, vrátane Tribala Gora von zo skrýše technikou „úkryt v Bag of Holding“ a dostali ich do bezpečia. Stretli sa s kapitánom Mordokom a Prvým mečom, ktorí požiadali o vypočutie Sindaera. Boli mu predložené aj dokumenty zo skrýše, v ktorých Emdrak spoznal korešpondenciu medzi Zubami aj jeho bratom Yorghenom, čo dokázalo prepojenie medzi Zubami a Uralte Ligou. Prvý meč sľúbil povolenia na akciu v Lige a zatykač na Yorghena, no tiež sľúbili, že nepodniknú kroky bez Emdraka, keďže pre neho je to osobné. Družina sa potom rozhodla, že pôjde najprv po stopách Murény. Preto sa vybrali na miesto dohodnuté so Sam. Tá chvíľu meškala, ale potom prišla a previedla družinu cez nástrahy kanálov, aj keď jednému shambling mound a jednému baziliškovi sa vyhnúť nedokázali. Nakoniec pomerne v pohode dorazili k miestu, kde Sam videla ísť kultistov, ale ďalej sa neodvážila. Po krátkom rozhovore dokázala družina presvedčiť Sam, aby sa k nim pridala v ich akcii proti Murénovi. Bon Bardina potom zneviditeľnila Haldaera, ktorý preskúmal priestory a našiel miesto obradu, ktorého sa účastnil samotný Muréna a niekoľko kultistov. Vrátil sa, aby zreferoval zistené informácie a družina sa vybrala k miestu obradu. Tam vystúpili, Muréna ich uvidel a keď si všimol Clawa, povedal: „Doviedli ste môjho syna, aby naplnil svoj osud a budete za to odmenení. On bol vybraný, aby sa stal nádobou pre Sasheeru a vy budete poctení tým že budete prví, kto jej bude obetovaní!“

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.