Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A01E04 – Pirátska skrýša

A01E04 – Pirátska skrýša

S večernou búrkou prišiel do Dratosanu aj nový spojenec – dragonbornský paladin Drakon Raa, hľadajúci pirátov a majúci trochu spoločnej histórie s Clawom. Spolu s ním prišiel aj jeho priateľ Rudys, ktorého loď zaujala Bon Bardinu. Rudys ju ale nebol ochotný požičať. Družina sa zhodla, že pôjde preskúmať pirátsku skrýšu a všetci išli spať. Ako posledný išiel spať Drakon, ktorý si napriek snahe o tichosť hlučne zobliekol zbroj, čím upadol u Clawa do nemilosti. Na druhý deň sa ešte družine podarilo presvedčiť Rudysa, aby hneď neodišiel a počkal, ako výprava dopadne, a vydala sa spolu s Andou a Noelom k pirátskej skrýši. Stráž pri vchode držali štyri osoby, z toho dve boli spojenci – polorčica Amyra a jej nevlastný brat ork Goran. Keď družina nebola úplne nehlučná, bol to Goran, ktorý to išiel skontrolovať (tušiac, že by to mohol byť niekto z Dratosanu). Po zistení pomerov sa dohodol na spoločnom postupe – keďže v skrýši je len zopár pirátov a aj z toho sú štyria ďalší spojenci, družina sa s ich pomocou vkradne dovnútra a zaútočí. Goran sa potom vrátil naspäť a spolu so sestrou odpútali pozornosť zvyšných dvoch stráží, aby sa družina mohla priblížiť a zaútočiť zo zálohy. Dvojicu pirátov rýchlo zneškodnili. Anda a Noel zostali na hliadke a družina s Goranom a Amyrou vošli do skrýše na člne. Keďže vnútri jaskyne držali hliadku spojenci Marna a Loran, družina sa dovnútra dostala bez toho, aby to piráti zbadali. Amyra potom ešte zašla po Patreka a Samuela a začala sa dohadovať stratégia. Nakoniec sa dohodlo, že družina pôjde zaútočiť na Dierovača, ktorý hral karty s Fešákom a Thurzanom v zadnej miestnosti, a zvyšok spojencov spolu s Ňufkom im pôjde kryť chrbát a zastaví pirátov, ktorí by sa chceli zapojiť do boja. Plán nakoniec vyšiel skvelo. Útok na Dierovača a jeho spoločníkov bol taký náhly, že Fešák a Thurzan padli v podstate okamžite a Dierovač sa tiež nezmohol na efektívny odpor. Navyše bol boj taký rýchly, že ho nezaznamenal nikto iný, iba kuchár a kuchtík, ktorí sa nachádzali v tej istej miestnosti. Boli ale takí vydesení, že sa nedokázali ani pohnúť. Družina potom odtiahla mŕtvoly Fešáka a Thurzana a omráčeného Dierovača do vedľajšej miestnosti, z ktorej sa vykľula Nerxova spálňa. Bon Bardina navyše objavila tajné dvere za knižnicou. Emdrak preskúmal chodbu za ňou a objavil, že ústi na spleť povrazových mostov nad zálivom v jaskyni. Informoval Marnu o priebehu a neúspešne sa pokúsil odomknúť vstup do veže, kde mal byť držaný vzácny zajatec. Dvere neotvoril ani Haldaer, preto sa družina rozhodla venovať pozornosť zatiaľ nevedomým pirátom, ktorých veľmi efektívne rozptyľoval Goran. Piráti po zistení, že sú v obkľúčení, sa vzdali a dokonca súhlasili s tým, že by za plat pracovali pre družinu ako posádka lode. Bon Bardina potom ešte raz dôkladne prehľadala Dierovača a našla kľúč od veže. Keď ju otvorili, zistili, že oným väzňom nebol nik iný ako Lord Uklen Rathorys Dratos.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.