Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A04E06 – Do zakázanej hlbiny

A04E06 – Do zakázanej hlbiny

Po náročnom boji s Pataikalom sa družina rozhodla vypočuť Devu, ktorého omráčili, aby zistili, že je úplne bez života. To podľa viacerých potvrdilo teóriu, že šesť tiel, s ktorými bojovali, boli len bábky ovládané niekým iným. Pre istotu im poodtínali hlavy s tým, že san Dokan súhlasil s tým, aby ich uskladnili na bezpečnom mieste. Celá kompánia potom prehľadala zvyšok Tigrieho hniezda, ktoré bolo úplne prázdne. Ako poslednú našli miestnosť s Teleportation Circle a šiestimi sarkofágmi, o ktorej predpokladali, že patrila samotnému Pataikalovi. Tiež našli truhlicu, v ktorej boli okrem iného dva mimoriadne mocné magické predmety – modelovacia hmota, z ktorej sa dali vyrábať magické predmety pre Emdraka a tmavá róba s mimoriadnymi vlastnosťami pre Clawa.

    Yolan si odpísal symboly na Teleportation Circle a družina kruh použila, aby sa premiestnili do Procampuru, aby informovali Veľkú trojku o posledných udalostiach. Hamayarch sa mimoriadne zaujímal o Pataikala a vyjadril sa, že vyčlení ľudí, aby preskúmali všetko, čo sa dá. Taktiež sa preberala myšlienka, či vypustiť o Pataikalovi celú pravdu alebo nie. A keďže sa Trojka stretla aj s Dokanom, zrodili sa aj zárodky prípadnej aliancie medzi Turmishom a Kráľovstvom Južnej Šíriny. Po stretnutí sa družina s Dokanom vrátili naspäť do Tigrieho hniezda.

    Nasledujúce dva dni cestovali naši hrdinovia späť do Dokanovej skrýše, kde mali ukryté lode. Dokan sa vydal riešiť politické následky Pataikalovej likvidácie, ale ešte predtým pridelil družine svojho prvého dôstojníka, aby im zabezpečil priepustku do Zakázaných vôd. Dokanov dôstojník vybavil, aby sa mohli do nich ponoriť a konečne začať hľadať Ashirokuna. Drakon po vstupe do vody vycítil, kam sa vydať. Po 45 minútach klesania do hlbín našli jaskyňu vo vzduchovej bubline. Vplávali dovnútra a objavili veľké dvojité dvere. Keď otvorili a vstúpili do zničeného chrámu za nimi, uvideli magické pole väzniace ametystového draka a pred ním sedieť na tróne Gedo Pataikala – toho, čo ovládal ostatných. Ten s družinou viedol krátky rozhovor, ale keďže Emdrak usúdil, že to nikam nevedie, tak z novovyrobeného magického kanónu vystrelil bleskovú strelu. Pataikal ju ale absorboval a začal boj…

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.