Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E06 – Kleetus

A03E06 – Kleetus

Družina sa nakoniec rozhodla pre útok s odpútaním pozornosti. Haldaer jedného zo strážcov pritlačil o zem Immovable Rod-om. Strážcovia nemali šancu. Družina potom opatrne pokračovala ďalej. Najprv narazili na pár otyughov, ktorých sa im opäť podarilo uplatiť jedlom, a nasledovne stretli aj samotných kultistov. Tí sa rozdelili na dve skupiny – jedna zostala bojovať a druhá ustúpila naspäť odkiaľ prišli, evidentne s cieľom upozorniť kohokoľvek, kto sa tam nachádza. Družina porazila bojujúcu skupinu a vydala sa za ustupujúcou, ktorú našla vo veľkej nádrži, kde na nich čakal aj vodca kultu, Otec Hlad. Družina aj z tohto boja vyšla víťazne. Prehľadali Otcovu izbu, kde našli Saerin náhrdelník, slušný obnos peňazí a predmet, ktorý potešil najmä Clawa – Bracer of Defense. Družina sa po krátkom rozhodovaní rozhodla, že si dá krátky oddych a pôjde „navštíviť“ aj onoho tajomného Kleetusa. Vstúpili do jeho chrámu, kde zistili, že sa jedná o nalfeshnee – stredného démona groteskného vzhľadu. Aj keď to bol nepríjemný protivník, družina opäť vyšla z boja víťazne a ako bunus získala z Kleetusovej mŕtvoly 550 lb. démonického tuku.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.