Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A02E08 – Bratské stretnutie

A02E08 – Bratské stretnutie

Družina bola ráno zobudená služobníctvom. V thultyrlskej záhrade ich čakal Prvý meč a informoval ich o podozrivej aktivite okolo budovy Uralte Ligy der Zwergischen Handwerkmeister. Ubezpečil družinu, že posily sú pripravené, rovnako ako zatykač na Yorghena, ale chcel to nechať na družine, najmä kvôli Emdrakovi. Družina sa do kancelárie vydala. Návrat údajne mŕtveho Emdraka v budove Ligy vyvolal údiv a zmätený šepot. Po prednesení pádnych argumentov, a hlavne zatykača, nechala sekretárka Nina družinu prejsť. S Emdrakom v čele vrazili do kancelárie, kde sa nachádzal Yorghen spolu so Sherou – významnou osobou v rámci Zubov murény. Spustil sa boj, ktorý výrazne uľahčilo Bon Bardinine Tasha´s Hideous Laughter. Družina nakoniec zvíťazila a získala ďalších cenných zajatcov – Yorghena a Sheru. V snahe o predídenie diplomatických problémov s Proeskampalarom bol okamžite zavolaný Prvý meč a procampurskí vojaci vzali dočasne pod kontrolu činnosť v Lige. Yorghen so Sherou boli odvezení do žalára a Haldaer s Emdrakom navrhli, že by bolo dobré ísť za členmi rady, ktorá pôvodne Ligu viedla a ktorú nechal Yorghen rozpustil. Emdrak navrhol rod Maggilabrys, druhý najvýznamnejší v Proeskampalare po Grondarrovcoch. Stretnutie s jeho hlavou, Kierannom Maggilabrysom, prebehlo ku spokojnosti družiny a hlavne Emdraka, nakoľko Kierann súhlasil s jeho návrhom, aby za rod Grondarr prebrala povinnosti v rámci Ligy jeho sestra Norda. Družina bola potom ešte navštíviť Emdrakovu matku a Bon Bardininu tetu, ktorá bola nesmierne rada, že sa jej údajne mŕtvy syn vrátil a že narobil poriadky. A družine tiež ponúkla chutný „brunch“. Emdrak ešte prehľadal Yorghenovu izbu, kde nebolo nič zaujímavé, a bol tiež vzdať hold svojmu mŕtvemu otcovi v hrobke. Družina sa vrátila na povrch, aby sa mohla zúčastniť vypočúvania v Citadele, avšak ešte predtým sa zastavila prehľadať priestory Uralte Ligy. Našli tam dokumenty, ktoré boli dôkazom spolupráce Yorghena a Murény, avšak nič nové – také isté našli aj v Murénovej skrýši. Pri príchode sa od Prvého meča a čarodejníka Kainona Iskabota, Hamayarchovho pobočníka, dozvedeli, že Shera mala v ústach kapsulu s jedom a otrávila sa. Takže na vypočúvanie zostal len Yorghen. Ten mal veľmi arogantný postoj a zo všetkého obviňoval Emdraka, avšak spoločný nátlak družiny, hlavne Bon Bardiny a Emdraka, ho zlomil. Hoci Yorghen nestratil úplne svoju aroganciu, poskytol družine a Prvému meču pár informácií. Väčšina z nich nebola až tak zásadná, akurát možno odhalenie, že skutočné meno Murénu nie je ani Martijn Wolke (aj keď Yorghen to naozaj skutočné nepoznal) a že sa jedná o najstaršieho ľavobočka Thultyrla Severina, otca súčasného Thultyrla Andersa. Na základe toho chce Muréna uzurpovať Procampur a zasadnúť na jeho trón.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.