Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E12 – Ako potešiť zberateľa

A03E12 – Ako potešiť zberateľa

Družine sa po oddychu podarilo dostať mŕtvolu kruthickej kráľovnej na povrch a na svoju loď. Poverili posádku, aby ju priviazali na provu a vydali sa za Lordom Isteranarom Doderthamom, aby vymenili kruthické vajce za vodu z rieky Styx. Keďže ale spôsobili presunom kráľovnej v Tsurlagole veľký povyk, Lord Dodertham už vedel o mŕtvole a mal o ňu záujem, výmenou za vzácny magický predmet. Družina, hlavne Bon Bardina, s ním začala zjednávať a nakoniec, po tom, čo doniesli z kanála skameneného baziliška, vzdali sa mŕtvoly kráľovnej, ďalších dvoch vajec kruthikov, penisu nalfeshneeho (s ktorým sa hlavne Bon Bardina ťažko lúčila) a poznámok šialeného Sanmela Trudana o postavení si vlastnej nevesty, získali dva výnimočné magické predmety – masku modrého draka a krištáľovú guľu. Postavy potom prespali na lodi, kde Emdrak vyrobil z chitínu kruthikov zbroj pre Ňufka a Bon Bardina s Clawom skúšali krištáľovu guľu. Zistili, že ňou nedokážu nájsť Murénu ani Ashirokuna. Nasledujúci deň sa družina vydala do Pálenice megier. Našli ju s pomocou Darmošľapov a narazili na veľmi neochotnú skupinu strážcov, ktorých zlikvidovali. Začali prehľadávať pálenicu, ktorá bola na ich prekvapenie prázdna. V jednej z miestností našli pravdepodobne nejakú významnejšiu osobu. Vypukol druhý boj s ďalšou skupinou strážcov, opäť víťazný pre postavy. Ona pravdepodobne významná osoba sa pokúsila v chaose utiecť, Bon Bardina ju ale zmenila na húsenicu a tým jej úteku zabránila.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.