Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E16 – Nečakaný stret

A03E16 – Nečakaný stret

Na začiatku družina spätne riešila nákupy vybavenia, ktoré sa chronologicky odohrali pred súbojom Clawa s jeho kliatbou. Po súboji sa rozhodli navštíviť majstra Dirathana a keďže Emdrak chcel vyskúšať nové kladivo, išli cez kanály. Tu narazili na jednu skupinku kruthikov, s ktorou začal boj. Počas neho narazila Bon Bardina na pár otyughov, ktorých dokázala presvedčiť (uplatiť jedlom), aby sa dali na stranu družiny a zapojili sa do boja. Po prelezení kanálov dorazili do dielne majstra Dirathana. Ukázalo sa ale, že to v skutočnosti bol sám Muréna v prestrojení a zaútočil na družinu. Postavy ho prinútili opäť uniknúť do inej sféry bytia, hoci sa tento stret podpísal na výraznom zvýšení ich paranoje. V dome našli mŕtvolu pravého majstra Dirathana a rozhodli sa ju oživiť. Najprv sa vybrali za Lady Arthem, ktorá síce nevedela pomôcť, ale poradila, aby išli do Procampuru, kde pomoc určite nájdu, a ešte im poskytla aj financie na vzkriesenie. Postavy Lady poradili, aby bola ostražitá, lebo Muréna môže byť kýmkoľvek. Pri návrate na loď sa družina stretla s kapitánom Androm Bastilenom. Ten bol na diplomatickej misii v mene Wylreho a v Tsurlagole pristál, lebo je to prístav bezpečný aj pre pirátov. Mal v pláne vyhľadať družinu a veľmi sa mu hodilo, že bola práve tu. Požiadal hrdinov, aby sa za neho zaručili pred Veľkou trojkou a on sa mohol pokúsiť vyjednať spojenectvo medzi Wylrem a Procampurom. Hrdinovia súhlasili, dohodli si ešte tajné heslo, či už s Bastilenom, alebo so svojou posádkou, aby vedeli, či sa náhodou medzi nich nevotrel Muréna. Po deň trvajúcej plavbe sa vrátili do Procampuru a hneď vyrazili za Veľkou trojkou – s informáciami o udalostiach v Tsurlagole, žiadosťou o vzkriesenie majstra Dirathana a žiadosťou o audienciu pre Bastilena. Vybavenie všetkých troch vecí dopadlo pozitívne, rovnako ako jednanie Bastilena s Veľkou trojkou, ktorého boli účastní aj naši hrdinovia. Dohodla sa tajná aliancia. Ideálne, keby sa Wylre a jeho spojenci pokúsia čo najdlhšie predstierať spojenectvo s Caeruleusirou, najlepšie by bolo, keby jej vrazili dýku do chrbta pri veľkom námornom strete, ktorý nevyhnutne príde. Hrdinovia sa tiež Hamayarcha pýtali na možnosti zhatenie planárneho cestovania, keďže Muréna už dvakrát takto ušiel. Nejaké nápady sa objavili, dokonca sa zabezpečila účasť Uralte ligy na výrobe Dimensional Shackles. Postavy si potom na konci dňa dopriali zaslúžený oddych.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.