Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E03 – Nová tvár

A03E03 – Nová tvár

Nasledujúce ráno prišla do tábora Kmeňovej obchodnej gildy, kde prespávala družina Slobodných, nová osoba – polelfka Anastasia, alebo skrátene Tasia. Dopočula sa o tom, ako družina zlikvidovala slaadov a keďže ju to zaujalo, rozhodla sa k nim pridať. Haldaer na ňu aj skúšobne zaútočil, čo rozhnevalo Bon Bardinu, ktorá ho tresla po hlave svojim bandore. Družina sa potom vydala na prieskum kanálov v snahe nájsť kruthikov, vysporiadavajúc sa s ich nástrahami. Či už to boli fázové pavúky, alebo otyughovia, s ktorými sa viac-menej spriatelili. Potom stretli Eda, podmestského blázna, ktorý neustále mlel o tom, že chová myšičky. Na tie, v skutočnosti nemŕtve, aj narazili, a museli s nimi bojovať. Neboli to jediné nemŕtve bytosti, krátko na to narazili aj na grupu ghúlov, ktorých tiež eliminovali. Ďalej pokračovali v prieskume a narazili na žabomota, ktorý na nich tiež zaútočil. Po víťaznom boji Bon Bardina usúdila, že Tasia je prínosným členom družiny a venovala jej niekoľko magických predmetov. Družina potom kúsok od žabomota našla malú miestnosť so zabudnutým pokladom.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.