Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E05 – Nové stopy

A03E05 – Nové stopy

Družina pokračovala v prehľadávaní kanálov. Neďaleko našli ukrytú miestnosť, ktorá bola síce už niekoľkokrát prehľadaná, ale Tasia našla v neporiadku denník patriaci akémusi Sanmelovi Trudanovi. Opisoval v ňom, ako našiel ženu svojich snov, Zaru, akí boli spolu šťastní. Mali sa brať, ale krátko pred tým mala Zara nehodu, pri ktorej zomrela. Sanmel potom upadol do smútku a depresie. Začal hľadať spôsoby, ako Zarinu smrť zvrátiť. Podarilo sa mu nájsť spôsob, ako Zaru znovu „vyskladať“ z mŕtvych tiel. Denník končil tým, že uspel a že budú naveky spolu. Družina usúdila, že sa jedná o denník šialenca, ktorého stretli pred chvíľou. V tejto časti kanálov ešte našli zabudnutý poklad, ku ktorému sa museli prebiť cez fázové pavúky, a zákerne, skryto vyrastenú fialohubu, ktorá takmer otrávila Haldaera. Ďalším prehľadávaním kanálov objavila družina skupinu akýchsi nedôverčivých osôb, ktoré boli síce ozbrojené, ale nesnažili sa zaútočiť, len postavy zastrašiť. Z nasledujúceho rozhovoru vyplynulo, že sa jedná o skupinu, ktorá si hovorí Darmošľapi a ktorej velí Saron Thawt, syn nesympatického šľachtica, ktorého družina stretla pri vstupe do Podmestia. Od Sarona sa dozvedeli, že nebol unesený, ale že od otca ušiel za svojou láskou Saerou, ktorá bola pôvodným vodcom Darmošľapov. Žiaľ, bola zabitá skupinou kultistov, ktorí uctievajú akéhosi Kleetusa. Saron požiadal družinu, aby mu od kultistov doniesli Saerin amulet, aby mal aspoň nejakú pamiatku. Družina súhlasila a rozhodla sa u Darmošľapov prespať. Od Sarona sa potom ešte dozvedeli jednu zaujímavú informáciu, že v Podmestí operujú Zuby murény, že majú základňu vedľa krčmy Dolný pajzel a v krčme trávia veľa času, a že získali kontrolu nad Pálenicou megier. Po oddychu sa Tasia, zasiahnutá príbehmi, ktoré počula, rozhodla oddeliť od skupiny a vrátiť sa za svojou adoptívnou mamou, ktorou je Lyra Arthen, členka tsurlagolského Koncilu. Rozlúčila sa a Darmošľapi ju vyviedli z kanálov. Družina sa rozhodla navštíviť onen Kleetusov kult, ktorý mal byť podľa informácií od Sarona na juhu. Naozaj aj našli zamknutý vchod, strážený dvomi strážcami. Najprv sa s nimi chceli dohodnúť podobrotky, avšak s fanatikmi nebola rozumná reč a došlo na boj, ktorý stráže prehrali. Družina sa z nich potom ešte snažila získať nejaké informácie, no nič obzvlášť hodnotné, okrem počtu kultistov, sa nedozvedeli. Bon Bardina potom zneviditeľnila Haldaera, ktorý išiel na prieskum. Našiel ďalšie stráže, ale nikoho iného. Zistil taktiež, že kult sa usídlil v starobylej rozmernej časti kanálov, ktorá tvorila akési „medziposchodie“. Keď sa vrátil, družina sa začala dohadovať o možných stratégiách, ktoré by sa dali proti kultistom použiť.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.