Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top
 

Dedičstvo smrti

g

A01E06 – Únos-neúnos

Hneď zrána sa družina zastavila u Skarana, aby si zadala objednávky na vybavenie. Chudáka Skarana dostali do rozpakov, keď sa u neho začali vyzliekať. Avšak najväčší stres mu spôsobilo, keď mal brať miery na novú zbroj pre Soula. Nakoniec to zvládol a prisľúbil, že zákazky...

23. júla 2023

A01E05 – Vyčistenie Sekerovej tvrdze

Keďže goblini predpokladali, že troll sa s družinou vysporiada (a aj oni sami sa ho báli), nechali družinu tak. Postavy tak mali pokoj na oddych a ku goblinom sa vydali, až keď sa tí uložili spať. Vďaka tomu ich definitívne dokázali poraziť, vrátanie hliadok, ktoré...

23. júla 2023

A01E04 – Poklad Gundara Maggilabrysa

Boj vypukol okamžite. Družina bola v presile, ale držala sa, pozabíjali pomerne slušné množstvo nepriateľských goblinov. Avšak ich sily ubúdali, preto sa strategicky stiahli do zadnej časti pevnosti. Tu ale narazili na ďalších nepriateľov. Najprv to bol agresívny sliz a potom mimoriadne nebezpečný troll. Ten...

23. júla 2023

A01E03 – Beštia z hôr

Ďalší deň veliteľ vyslal družinu do mestečka Polcesta, aby spoznali obyvateľov, ktorým mali pomáhať. Postavy poslúchli a najmä s osadenstvom nevestinca Veselý kút a spoznali veľmi intenzívne. Zároveň im boli zadané dve úlohy. Najprv družinu oslovil vychýrený syrár Leonid Venzherb, ktorý má v horách stádo...

23. júla 2023

A01E02 – Hostinec na polceste

Nasledujúci deň dostala družina prvú úlohu – doprevadiť Skarana, mladého polorčieho kováča, k Hostincu na polceste. Hostinec dostal meno podľa toho, že je presne na polceste medzi Sevenechom a Dračími vodopádmi. Keďže sa jedná o významnú obchodnú cestu, hostinec je dôležitým miestom pre odpočinok karaván...

23. júla 2023

A01E01 – Prvé stretnutie

Polelfský hraničiar Yrin Driftwood, trpasličí čarodejník Lataros B. Maggilabrys, mladý ľudský šľachtic Rian Numentiel a elfský špeh Toozen Mizunosori, sa stretli v Seveneche, v legendárnom Hostinci u obávanej wyverny. Všetci mali byť súčasťou, s rôznych dôvodov, Operatívnej jednotky č. 7. Ich úlohou bolo v mene...

23. júla 2023

A02E4 – Ernanina hrobka

Družina sa musela vysporiadať so smrtonosným neviditeľným labyrintom plným nepriateľov a pascí. Na družinu sa sypali bodce, padali do ľadových, jedových aj ohnivých jám, skryté teleporty ich náhodne premiestňovali do iných častí labyrintu. Najhorší bol ten pocit, keď cez neviditeľné steny videli všetko, čo stretlo...