Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A03E01 – Prokampurské šípy prichádzajú

A03E01 – Prokampurské šípy prichádzajú

Družina prespala v sídle Numentielovcov, pričom Rian mal večer rozhovor so svojím bratom Darwenom, s ktorým sa vďaka tomu trochu zblížil. Nasledujúci deň sa postavy vydali na nákupy do bohatých procampurských obchodov, zohnali si zopár vecí, zopár nie, zopár si objednali, aby prišli v nasledujúcich dňoch – najmä Rianove nátepníky, ktoré by mali doraziť do sídla 01. Kythorna. Po nákupoch družinu vyhľadal Kainon Iskabot s tým, že ich očakáva Hamayarch kvôli vypočúvaniu Asharanovej mŕtvoly. Postavy sa teda dostavili, zavolaný klerik zoslal Speak with Dead a na základe položených otázok bolo potvrdené, že Asharan naozaj pracoval pre Carthouna Misintla, že bol jeho jediným prisluhovačom a že na zničenie jeho fylaktéria je treba zistiť, kde bolo vyrobené, lebo len tam sa dá zničiť. Postavy zistili o mieste len to, že nie je v materiálnej sfére. Hamayarch potom vyzval družinu, aby mu povedali svoj nový názov, kvôli papierom. Po dlhom dohadovaní nakoniec vyhral názov „Procampurské šípy“. Hamayarch potom oznámil, že nasledujúci deň by mali byť všetky formality hotové. Po odchode od Hamayarcha družinu vyhľadal Yolan Akrem, Hamayarchov vnuk, ktorý sa poznal s Latarosom. Požiadal ho o pomoc, lebo si od deda „požičal“ jeden vadný magický predmet, aby urobil dojem na dievča, a ten predmet – tmavá žiaroguľa – mu padol do kanála, z ktorých má on fóbiu. Družila súhlasila, že mu pomôže a žiaroguľu v kanáloch nájde. Happy spravila neúplný prieskum, družina ale netrpezlivo do kanálov zliezla. Tu narazili na niekoľko nečakane nebezpečných tvorov, s ktorými sa museli popasovať v obzvlášť náročnom boji.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.