Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A02E4 – Ernanina hrobka

A02E4 – Ernanina hrobka

Družina sa musela vysporiadať so smrtonosným neviditeľným labyrintom plným nepriateľov a pascí. Na družinu sa sypali bodce, padali do ľadových, jedových aj ohnivých jám, skryté teleporty ich náhodne premiestňovali do iných častí labyrintu. Najhorší bol ten pocit, keď cez neviditeľné steny videli všetko, čo stretlo ich spolubojovníkov. V snahe postupovať rýchlejšie sa dokonca niektorí členovia družiny hádzali do priestoru a tvrdo narážali do stien. Čelili aj neviditeľným strážcov či želatínovej kocke. Podarilo sa im prejsť až do centrálneho priestoru, kde sa museli vysporiadať s oživlými strážnymi sochami. Nakoniec ale prežili a získali odmenu – truhlicu plnú pokladov a časť mapy k Misintlovmu fylaktériu. Mapu ukryli medzi prázdne stránky v batohu, aby nepadli do nesprávnych rúk. Do zdobeného tubusu vložili obyčajný prázdny papier.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.