Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A01E05 – Vyčistenie Sekerovej tvrdze

A01E05 – Vyčistenie Sekerovej tvrdze

Keďže goblini predpokladali, že troll sa s družinou vysporiada (a aj oni sami sa ho báli), nechali družinu tak. Postavy tak mali pokoj na oddych a ku goblinom sa vydali, až keď sa tí uložili spať. Vďaka tomu ich definitívne dokázali poraziť, vrátanie hliadok, ktoré sa na noc vrátili a doplnili tak preriedené počty goblinov. Pevnosť bola vyčistená, keďže ale družina nechcela vyrážať proti noci, počkala do úsvitu. Počas noci mali Mizuno aj Yrin zvláštne sny, ktorých hlavným protagonistom bol záhadný mosadzný drak. Ráno čakalo družinu prekvapenie – malý mosadzný dráčik, ktorý evidentne patril k Yrinovi. Cestou späť sa najprv družina zastavila na salaši. Pastieri potvrdili, že mantikóry dodržali slovo. Potom išli samozrejme zreferovať splnenie úloh Leonidovi a Tardugovi. S Latarosovým bratrancom sa potom dohodli, aby sa pokúsil zrekonštruovať pevnosť a nechali mu na to aj nemalý obnos peňazí. Tu sa s Operatívnou jednotkou č. 7 rozlúčila Dulce. Hoci dobrodružstvá s družinou jej poskytli mnoho inšpirácie, boli však pre ňu príliš život ohrozujúce, preto sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Družina sa potom vrátila do pevnosti Glorming, kde podala správu veliteľovi Asharanovi.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.