Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A01E03 – Beštia z hôr

A01E03 – Beštia z hôr

Ďalší deň veliteľ vyslal družinu do mestečka Polcesta, aby spoznali obyvateľov, ktorým mali pomáhať. Postavy poslúchli a najmä s osadenstvom nevestinca Veselý kút a spoznali veľmi intenzívne. Zároveň im boli zadané dve úlohy. Najprv družinu oslovil vychýrený syrár Leonid Venzherb, ktorý má v horách stádo kráv, ktoré masakruje neznáma beštia. Ako druhý družinu zaúkoloval Latarosov bratranec Tardug, ktorý u Leonida pracoval. Tardug našiel informácie o stratenom poklade ich predka, Gundara Maggilabrysa, a požiadal Latarosa, aby ho pohľadal v starobylej pevnosti Sekerová tvrdza. Družina sa potom ešte vypytovala na Skarana, ktorý vraj bol čosi v mestečku vybavovať predchádzajúci deň a zistila, že Skaran tam nebol. Vrátili sa teda do pevnosti a informovali o podozrivom kováčovom konaní veliteľa. Asharan sa ale za Skrana zaručil a vyrozprával im jeho históriu – ktorú poznal. Nasledujúci deň sa družina rozhodla najprv sa vysporiadať s beštiou, ktorá masakrovala Venzherbove kravy. Cestou tam sa vysporiadali s ďalšími lúpežníkmi a keď dorazili na salaš, vypočuli si informácie od pastierov. Beštia útočila vždy podvečer, keď boli kravy pri napájadle, a na základe ostňa z chvosta beštie sa podarilo identifikovať, že by sa malo jednať o mantikóru. Družina preto počkala, kým sa kravy zoženú k napájadlu. A mantikóra – samec – opäť zaútočila. Tentokrát sa ale stretla s odporom družiny a zranená bola zahnaná. Na základe krvavých stôp ju potom postavy vystopovali do jej hniezda. Tu sa najprv museli vysporiadať s prekvapivo nebezpečnými krysami, a potom aj s mantikórami – bol to totiž pár, ktorý tu mal mláďatá. Hoci najprv došlo k boju, keď začali mantikóry prehrávať, boli ochotné s družinou vyjednávať. Nakoniec sa dohodli, že už nebudú útočiť na kravy a keď mláďatá trochu vyrastú, presunú sa hlbšie do hôr, aby neohrozovali ľudí. Vyčerpaná družina sa potom vrátila k pastierom, aby sa poriadne vyspala. Nasledujúce ráno sa vydali k pevnosti, ktorá bola obsadená goblinmi, ako spomínal Tardug. Družina sa pokúsila nehlučne vniknúť, avšak Soul v ťažkej zbroji sa potkol a spôsobil veľký rachot. Čo vyvolalo lavínu nasledovných udalostí.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.