Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A02E06 – Stret na Krivom vrchu

A02E06 – Stret na Krivom vrchu

Po chvíli čakania sa do Červenej ruže teleportoval Hamayarch, ktorý si nebol istý vinou družiny, preto sa rozhodol im dôverovať. Z rozhovoru vyplynulo, že Elmaren Asharan je vskutku zradca. Taktiež sa družina dozvedela, že vesperinskí vyslanci „nechcú pravdu ale zámienku“ a pokiaľ sa neobjaví niečo, čím by oslabili ich pozíciu, z družiny sa stane obetný baránok na oltári mieru medzi Južnou Šírinou a Vesperinom. Posavy ale Hamayarcha informovali o Lóži mečov, čo Hamayarch označil za možnú silnú diplomatickú zbraň, avšak nie bez dôkazov. Postavy mu povedali o Titinile Elkapras, ktorej svedectvo v tejto veci by malo veľkú váhu. Jej cieľom bolo dostať sa do Sembie a Hamayarch sa vyjadril, že zistí informácie o lodiach, ktoré sa do Sembie plavia. Zároveň navrhol, že pomôže dostať postavy z Procampuru a pokúsi sa so najviac spomaliť ich označenie za zločincov. Postavy mu povedali o ich pláne konfrontovať Asharana, s ktorým Hamayarch súhlasil a teleportoval sa preč. Družina prespala v Červenej ruži, kde mala spoločný sen o mosadznom drakovi Aesantaharovi. Ten im povedal, že si potrebuje vybaviť niečo osobné a nebude chvíľu k dispozícii, ale vráti sa, keď ho bude družina potrebovať. Počas noci sa bez slova kamsi vytratil Mizuno s dvoma elfami, rozprávajúcimi neznámym jazykom a zvyšok družiny uvažoval o tom, že to súvisí s Aesantaharom, keďže aj Mizuno s ním mal spoločnú históriu. Ráno prišiel za družinou prvý Hamayarchov radca Kainon Iskabot. Informoval ich, že loď do Sembie nevyplávala už mesiac, takže Titinila môže byť v Procampure alebo v jeho okolí a že je hľadaná. Zároveň s pomocou Bag of Holding, ktoré potom družine nechal, dostal postavy z Procampuru. Družina poslala Asharanovi správu že sa chcú stretnúť a ten, netušiac že vedia o jeho zrade, navrhol Krivý vrch nad Polcestou o tri dni. Postavy vyrazili a prvý deň cesty ukončili v Maerstare, kde si prenajali kone. Druhý deň vyrazili cez Brynwood, ktorý k nim bol opäť priateľský, do Sekerovej tvrdze kde kone ustajnili. Keďže mali ešte dosť síl na to, aby sa presunuli na neďaleký Krivý vrch, vydali sa tam. Pokúsili sa pripraviť na stret s Asharanom a neďaleko vrchu si rozložili tábor. Nasledujúci deň Asharan naozaj prišiel. Ukryté postavy ho najprv pozorovali a odhadovali jeho kroky, no po čase ich veliteľ odhalil. Nasledoval rozpačitý rozhovor, počas ktorého Asharan jednoznačne klamal a to tak majstrovsky, že keby postavy nepoznali pravdu, tak by mu uverili. Happy, ktorá z Asharanovho správania sa a odpovedí vyčítala, že mu vôbec nezáleží na postavách, sa rozhodla rozhovor ukončiť a zaútočiť. Nasledoval súboj na život a na smrť, počas ktorého dokázala družina majstrovsky využiť svoje schopnosti na elimináciu Asharanových schopností a poraziť ho. Po poslednej rane sa ich bývalý veliteľ zošúveril na mumifikovanú mŕtvolu.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.