Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A04E01 – Pátranie

A04E01 – Pátranie

Nasledujúce ráno družina prišla za Hamayarchom. Laila bola odovzdaná do väzby a družina prediskutovala s Hamayarchom udalosti, ktoré sa udiali v zámku Floshin. Hamayarch sa vyjadril, že hoci to síce nebolo ideálne, ale Šípy konali v sebaobrane. Navyše ho družina ubezpečila, že nikto si to nebude spájať s družinou Procampurské šípy. Potom ešte postavy Hamayarcha informovali o sne s Aesantaharom a Yrin použil Orb of Scrying na jeho vyhľadanie. Bol uväznený v nejakej pivnici a boli tam s ním štyri osoby – polelfka Itria, tiefling Lucius, zemný genasi Cooper a polork Gothard – väčšina družiny Hnusní parchanti, ako sa neskôr Šípy dozvedeli. Taktiež sa dozvedeli, že Parchanti pracujú pre akéhosi Yrnumartha, ktorý chce Aesantahara živého a zdravého a že čakajú do najbližšieho splnu, hoci nebolo jasné prečo. Na základe tohto vizuálu sa rozhodli Parchantov vyhľadať a pomoc prisľúbil aj Hamayarch. Keďže počas kúzla Scrying spomenuli Parchanti bordel, Šípy sa to rozhodli použiť ako stopu. Po doplnení zásob a vybavení obchodných záležitostí sa vydali pátrať do bordelov v procampurskom prístave. Vo všetkých troch – Veselej panne, Morskom vánku aj Za veselým rohom – zistili v podstate rovnaké minformácie. Parchanti sa tu objavili niekedy v priebehu Tarsahku (04.), motali sa po okolí, ale hlavne okolo Maerstaru, ale naposledy ich videli minulý mesiac (Mirtul, 05.). Družina sa preto rozhodla po celodennom pátraní sa vyspať a nasledujúci deň vyraziť do Maerstaru. V Maerstare sa najprv družina vypytovala krčmára, ale nič sa nedozvedeli. Rozhodli sa preskúmať mestečko, či náhodou niekto nemá vchod do pivnice, ktorý by súhlasil s tým, čo videli pri sledovaní cez guľu. Nič ale nenašli, preto sa vrátili naspäť do krčmy, kde sa opäť vypytovali krčmára Borisa. Tentokrát ale u nich vyvolal podozrenie, preto sa Happy vytratila, aby zistila, či náhodou na zadnom dvore nemá zodpovedajúci vchod do pivnice. Podozrenie sa vyplnilo a Rian sa do pivnice vlúpal. Bohomžiaľ to ale nebola pivnica, ktorú hľadali, hoci mala podobnú vchod. Družina potom ešte preberala kusé informácie, ktoré mali k dispozícii. Keď začala Happy teoretizovať o tom, že Parchanti chcú urobiť nejaký rituál pri splne mesiaca, Lataros a Yrin si spomenuli na miestnu legendu o Veži mesačného svitu, ktorá sa vždy pri splne objavovala pri Maerstare a nikto sa s nej ešte nevrátil živý. Družina usúdila, že to musí súvisieť, preto išli miesto, kde sa veža objavovala, preskúmať, no nič nenašli. Na večer sa potom vydali do Sevenecha, kde mal Yrin známosti, ktoré by mohli pomôcť s informáciami. Nedozvedeli sa tu veľa, ale zistili, že jeden člen Parchantov – elfka, ktorú nevideli – tu asi mesiac dozadu nakupovala bylinky a koreniny na varenie. Nasledujúci deň sa vrátili do Maerstaru, kde sa tiež pokúsili zistiť informácie v miestnom obchode. Tentokrát boli úspešní a dozvedeli sa nielen to, že Parchanti boli štyri dni dozadu niečo oslavovať v krčme, ale že tam predtým boli aj ubytovaní a že im predtým krčmár Boris klamal. Rozhodli sa ho navštíviť tretí krát, tentokrát ale zvolili iný postup. Tvárili sa, že oslavujú a nechali si doniesť fľašu drahého vína. Krčmár ju išiel zobrať do pivnice, kde sa za ním vkradli Happy a Yrin, aby vypočuli drsnejším spôsobom. Happy použila svoju prirodzenú podobu a vydesený Boris začal konečne spolupracovať. Potvrdil, že Parchanti prišli v Tarsakhu a uplatili ho, aby spolupracoval. Najprv sa vypytovali na Vežu mesačné svitu a počas splnov Tarsakhu a Mirtulu ju dokonca navštívili. Potom sa začali vypytovať na drakov na okolí a na nejaké samoty. Kde presne sa ale nachádzajú, to nevedel. Družina sa potom vrátila naspäť do Procampuru, kde v knižnici Citadely hľadali informácie o Veži mesačného svitu. Hoci o nej nenašli nič, čo by nevedeli, zistili, že Yrnumarth bol biely drak, ktorý v Južnej Šírine žil pred asi 120 rokmi. Ich štúdium prerušil Hamayarch so správou, že zhruba pred pol hodinou došlo k incidentu v prístavnej štvrti medzi mestskou gardou a Cooperom a Gothardom. Zabii 7 členov gardy a ušli Južnou bránou. Happy s Nugaethom hneď vzlietli aby ich sledovali.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.