Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A04E01 – Záhadná loď

A04E01 – Záhadná loď

Družina strávila nejaký čas v Procampure, aby nabrala nové sily a nové vybavenie. Stretli sa so starými priateľmi, Haldaer napríklad narazil na Sam, od ktorej sa dozvedel, že získala jeho starý post v armáde. Keď po dvoch dňoch dostali sľúbených dvojo Dimensional Shackles, rozhodli sa vyplávať, aj keď si ešte neboli istí kam. Prišiel za nimi sám Hamayarch, ktorý sa jednak zaujímal o ich ďalšie kroky a jednak ich požiadal o láskavosť. Jeho vnuk Yolan chcel totiž odčiniť svoje staré hriechy hrdinskými činmi, preto Hamyarch družinu požiadal, aby ho zobrali so sebou. Hrdinovia súhlasili, dohodli sa, že ich najbližším cieľom bude vyslobodenie Ashirokuna a vydali sa na desaťdňovú plavbu. Počas prvého dňa sa ešte spoznávali s Yolanom, z ktorého Bon Bardina vytiahla, že preto, aby zapôsobil na dievča, ukradol nejaký nebezpečný predmet, ktorý potom navyše stratil, čo spôsobilo veľa problémov. Keďže smer plavby priviedol skupinu po troch dňoch do blízkosti Dratosanu, na jednu noc sa tam zastavili. Obyvatelia, najmä teta Vartová, boli nadšení z návratu svojich hrdinov a pripravili pre nich oslavu. Družina potom vyplávala ďalej. Počas nasledujúcich štyroch dní sa nič výnimočné nestalo, na piaty deň skoro ráno ale Patrek družinu zobudil s tým, že narazili na niečo neobvyklé. V hustej hmle našli zdanlivo prázdnu loď – pravdepodobne jednu z Wylreho flotily. Kvôli neprirodzene hustej hmle nevideli na palubu, ale po načúvaní usúdili, že loď je úplne prázdna. Hrdinovia sa pokúšali najprv z vlastnej lode zistiť, čo sa vlastne deje, ale neskôr neviditeľný Haldaer a napokon aj zvyšok družiny na záhadnú loď vstúpili. Zistili, že sú na nej uväznení v nejakom časopriestorom paradoxe, lebo Haldaer sa pokúsil preskočiť späť na Loď slobodných, no padol do prázdna a potom pristál na palube záhadnej lode. Družina našla aj veľmi znepokojujúci výjav – neznáme znaky, ktoré tam svojou vlastnou krvou písal evidentne šialený nahý námorník. Haldaer aj Bon Bardina sa pokúsili znaky prečítať, čo im spôsobilo psychické zranenie. Po pár experimentoch Drakon a Emdrak muža spacifikovali a znehybnili ho Immovable Rod-ami. Družina vstúpila do podpalubia. Tam našli krásne a honosne prestretú jedáleň, ktorej úžasne vyzerajúce jedlo očarovalo všetkých členov družiny okrem Haldaera a Bon Bardiny. Posadili sa k stolu a začali jesť, pričom ich jedlo pomaly trávilo. Po neúspešných pokusoch ostatné postavy prebrať z tranzu, Bon Bardina zakúzlila Dispel Magic, čo zrušilo efekt miestnosti a odhalilo, že jedlo bolo v skutočnosti hnusné a červivé. Zároveň si družina uvedomila, že vstupné dvere sú zatvorené, hoci ich žiadna z postáv nezatvorila. Emdrak ich opäť otvoril a našiel za nimi chodbu. Z nej vybehol neznámy muž, ktorý sa snažil družinu kamsi odviesť s tým, že sa odvolával na akýchsi „Ich“. Družina nespolupracovala, čo muža veľmi vyviedlo z miery. Potom svetlá zhasli, družina stála v onej chodbe, po jedálni ani stopy. Zmizol aj neznámy muž, ktorého potom našli priklincovaného na strop. Družina sa radšej vydala smerom, ktorých ich ťahal a po desiatich minútach našlo pätoro dverí. Za štyrmi boli čerstvo opustené kajuty, za piatymi honosne vybavená pracovňa. V pracovni sa nachádzalo veľké ohnisko. Kvôli doterajším skúsenostiam s dverami Drakon dvere tejto miestnosti vysadil z pántov a položil na podlahu. Keď sa potom priblížila Bon Bardina k ohnisku, dvere sa zabuchli, akoby nikdy neboli vysadené a z tieňov Bon Bardiny, Clawa a Drakona povstali temní démoni. Počas boja sa ukázalo, že démoni sú prepojení s ohniskom, preto sa Bon Bardina, Claw aj Emdrak pokúsili oheň uhasiť, no neúspešne. Démoni boli po náročnom boji porazení. V miestnosti sa vzápätí objavili dvaja malí chlapci, ktorí sa chceli hrať „na chytačku“. Rozplynuli sa v tieňoch, jeden z nich „chytil“ Bon Bardinu a vybehli von. Družina ich nemala chuť nasledovať, ale ich nahnevaný krik im spôsobil mentálne zranenie, preto usúdili, že nemajú veľmi na výber.

Epizóda bola inšpirovaná dobroduržstvom:

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.