Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A01E03 – Obchody a pasca

A01E03 – Obchody a pasca

Ráno sa družina chystala na prípravu pasce, keď sa na obzore objavila loď. Spočiatku nebolo vidno, o akú loď sa jedná. Jedni sa tešili, že sa vrátil lord Dratos, iní sa obávali, že sú to piráti. Nebolo to ani jedno, ale bola to obchodná loď kapitána Andra Bastilena. Okrem bežných predmetov mal aj nejaké magické. Bon Bardina sa mu pokúsila naznačiť možnú diskusiu o spojenectve, on to však pochopil úplne inak a začal sa, spolu so svojimi dôstojníkmi, pokúšať o presvedčenie na spoločné posteľové radovánky s družinou. Bon Bardina najprv odmietla, čo však u kapitána Bastilena, nezvyknutého na odmietnutie, vyvolalo ešte väčší záujem. A zatiaľ čo sa jej dvoril tým, že sa pridal k jej hudobnému vystúpeniu, ktoré roztancovalo celý Dratosan, Claw s Haldearom sa pokúšali obchodovať. Dôstojníci Mariana a Caliane boli ochotní vymeniť pár magických predmetov za ony radovánky. Claw, o ktorého mal Caliane očividný záujem, po dlhom váhaní odmietol. Haldaer sa rozhodol ponuku prijať, avšak jeho výkon nebol nič moc – ale aspoň dostal liečivák ako „cenu útechy“. K umeleckému predstaveniu na námestí sa medzičasom pridal nečakane výborným spevom Emdrak. Kapitánovi sa nakoniec podarilo Bon Bardinu dobyť a tá, na rozdiel od Haldaera, predviedla mimoriadny výkon a získala tak dva magické predmety a spojenca do budúcnosti. Po obchodovaní išla družina poobede s dobrovoľníkmi nachystať pascu. Mila mala nespokojný preslov o tom, že kvôli družine budú dratosanci pozabíjaní. Na mieste prepadu prebehol aj rozhovor medzi Andou a družinou o tom, aby sa prepadnutia pirátov z dediny zúčastnili len ona a Noel, s čím družina súhlasila. Miesto prepadu bolo nachystané, už bolo treba počkať len na nasledujúce popoludnie. Ďalšie ráno družina ešte pomohla s prípravou na prípadný boj, ak by k nemu došlo. Potom šli všetci na miesto prepadu a ukryli sa – niektorí lepšie, niektorí horšie – a poslali Ňufka ako zveda. Po chvíli sa vrátil a krátko po ňom aj piráti – jeden nižší dôstojník s tigrom a štyria ďalší piráti. Pasca zafungovala, prepad tiež a po ľútom boji zostali na nohách už len dôstojník a tiger. Na Bon Bardinino naliehanie sa vzdali a ukázalo sa, že dôstojník menom Aston nie je práve najlojálneší voči Nerxovi. Spolu s jeho tigrom Pazúrikom boli odovzdaný do rúk dratosancov (najmä tety Vartovej) a družina začala plánovať ďalšie kroky. Dozvedeli sa totiž, že v pevnosti už nie je veľa pirátov, navyše sú tam spojenci spolupracujúci s Andou. Ale zatiaľ ešte nepadlo definitívne rozhodnutie, čo ďalej.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.