Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A04E05 – Tygrie hniezdo

A04E05 – Tygrie hniezdo

Družina sa rozhodla vypočuť Kabira, aby zistila, na čom sú. Tenim vyzradil, že už dlho tajne nenávidel Dokana za to, že on, pirát, to dotiahol na post sana. A on sa len rozhodol využiť príležitosť. Prezradil Pataikalovi Dokanove plány s tým, že mu Pataikal sľúbil post sana. Potom mu pridelil svojich mníchov z Tigrieho hniezda a vyslal ich zatnúť, alebo v prípade potreby zlikvidovať, družinu a Dokana. Taktiež vyzradil, že mnísi, ktorí boli s ním, boli všetci mnísi z Tigrieho hniezda a že už tam zostal len Pataikal. Družina vyjadrila obavy o svoju posádku, ale Dokan si myslel, že vo vzniknutom chaose sa im nič nestane – minimálne flotila nevypláva, pretože tú má na starosti on. Potom ešte v hneve nechal Kabira padnúť z výšky Lastovičieho útesu. Družina a Dokan sa dohodli, že najlepšie bude nasledujúci deň hneď na úsvite vyraziť do Tigrieho hniezda a konfrontovať Pataikala.

    Tak aj urobili. Nasledujúce ráno, za nádherného východu slnka, vyrazili do Tigrieho hniezda. Dorazili tam krátko po poludní a stretli sa tam s Pataikalom – so všetkými šiestimi naraz. Aj keď boli nejaké snahy o rozhovor, nikam neviedli a Pataikal sa rozhodol zaútočiť. Bol to veľmi náročný boj, ktorý družinu a Dokana naozaj potrápil, ale nakoniec z neho vyšli víťazne a Pataikalov porazili.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.