Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A02E03 – Pirátsky princ

A02E03 – Pirátsky princ

 Družina po boji odpratala mŕtvoly a pustila sa do vypočúvania Mirtuna Plávky. Potvrdil informácie o tom, že Zuby murény majú hľadať čierneho tabaxiho z bielymi tetovaniami a že tento príkaz vydal sám Muréna po útoku na Simbarchskú knižnicu, keď tam našiel mŕtvolu majstra Bronska. Ohľadom útoku na knižnicu vedel Mirtun iba to, že Muréna sa snažil získať nejaké informácie. Mirtun nevedel presne aké, ale po prehľadávaní knižnice našiel Muréna knihy, ktoré dané informácie obsahovali a zobral ich zo sebou. Haldaer sa zujímal o organizačnú štruktúru Zubov murény na Pirátskych ostrovoch. Mirtun mu povedal, čo vedel, ale až tak nápomocné to nebolo. Postavy sa ale od neho dozvedeli, že Muréna vystupuje ako Martijn Wolke a že jeho cieľom je Procampur. Zrazenie mesta na kolená je aj dôvod, prečo sa spojil s pirátmi. Taktiež družina získala informáciu, že momentálne sa Muréna nachádza v Procampure, že hlavný úkryt Zubov je pod krčmou Grifinov pazúr a že Muréna sa snaží založiť nejaký démonický kult. Po vypočúvaní bol Mirtun omráčený a družina sa vrátila do mestečka, kde sa stretla s kapitánom Bastilenom, ktorý zatiaľ vyčistil od Zubov miestny nevestinec. Postavy sa s kapitánom dohdli, že osoby zachránené na ostrove on odvezie na Dratosan, vrátane Bon Bardininej mamy Lydie, zatiaľ čo oni vyrazia za Wylrem na ostrov Asphar aj so zajatcami, pričom sa k nim pridá Caliane ako spojka. Emdrakova sestra Norda sa tiež rozhodla zostať s družinou.

    Nasledujúce skoré ráno dorazili postavy na Asphar a za Calianeho pomoci sa dostali až k Wylremu. Síce neboli úplne spokojní s tým, že sa majú odzbrojiť, ale nakoniec súhlasili. Wylreho hneď spočiatku zaujal Drakon kvôli tomu, že je krištáľový dragonborn a družina mu ako prejav dobrej vôle odovzdala svojich zajatcov – Aerola a Mirtuna Plávku. Wylre, na ktorého schopnosti družiny zapôsobili, nielenže ponúkol spojenectvo, ale vyslovene požiadal družinu o pomoc. Je totiž psychicky prepojený s amestystovým drakom Ashirokunom, ktorý bol uväznený pred 2500 rokmi vo Vilhonskom zálive krakenom Sarestanom. Ametystový drak by mohol byť mocným spojencom proti Caeruleusire, ale keďže Wylre nemôže otvorene proti nej vystupovať, požiadal skupinu, aby Ashirokuna oslobodili – poskytol im aj informácie, kde by sa malo jeho väzenie nachádzať. Taktiež im poskytol informácie, ktoré vedel, o plánoch pirátov aj Zubov. Wylre nechal postavy, aby si spojenectvo premysleli a dohodli sa že sa stretnú poobede na otvorenom mori, kde mu dajú odpoveď. Družina sa rozlúčila a Drakon sa telepaticky spojil s Wylrem, aby sa mu pozdravil. Čo ale nikto neočakával, Drakon sa skrze neho spojil priamo s Ashirokunom, dokonca si medzi sebou vytvorili prepojenie, aj keď drak im žiadne nové informácie neposkytol. Postavy sa dohadovali, čo ďalej a napokon sa zhodli na tom, že Wylreho úlohu príjmu, ale ešte pred tým, ako vyrazia do Vilhonského zálivu, pôjdu do Procampuru, aby zistili viac informácií. To povedali aj Wylremu na poobednom stretnutí a vydali sa sever.

    Večer nasledovného dňa Loď slobodných pristála v Procampurskom prístave. Bon Bardina s Emdrakovou pomocou hudobne vysvetlila kontrolujúcim strážam, že prišli len doplniť zásoby, čo sa stretlo s veľkým úspechom. Družina sa potom vydala k Hlavnej bráne na Veľkú cestu, kde sa chcel ísť pozrieť aj Haldaer. Emdrak sa tváril, že je učeň menom Barduk Schultze, ktorý by sa chcel učiť v Uralte Lige. Stráže ho ubezpečili, že mu zoženú kontakt. Na tabuli úloh tiež postavy našli žiadosť Kmeňovej obchodnej gildy o nájdenie jej člena Tribala Gora a následne sa išli ubytovať do hostinca U odlomeného ucha. Haldaer sa pokúsil ešte nenápadne odpojiť, ale Bon Bardina si ho všimla a išla s ním. Na strážnici pri stretnutí s kapitánom Ismaelom Mordokom vyšlo najavo, že Haldaer je Procampurský vojak, ktorý prišiel podať hlásenie. Napriek Haldaerovej snahe Bon Bardinu vyšachovať to ale nakoniec vďaka jej prirodzenému šarmu dopadlo tak, že bola prítomná na hlásení. Po tom, čo sa kapitán dozvedel o činoch družiny, pridelil Haldaerovi nový rozkaz, a to preskúmať informáciu o skrýši pod Grifinovým pazúrom, na Haldaerovo odporúčanie nechal družinu, aby mu s tým pomohla a dohodol sa na stretnutí nasledujúci deň.

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.