Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A01E01 – Goblin Ambush

A01E01 – Goblin Ambush

Postavy sa stretli pred istým domom v meste Neverwinter po tom, čo ich každého jednotlivo oslovil trpaslík menom Gundren Rockseeker, aby mu pomohli dopraviť zásoby pre malé mestečko pár dní juhovýchodne od Neverwinteru, ktoré sa vola Phandalin. Postavy súhlasili a pred týmto domom sa znova stretli s Gundrenom, ktorý im odovzdal povoz zapriahnutý za dvoma volmi, pričom sám aj s ďalším priateľom – Sildarom Hallwinterom sa vydal popredu, pretože mal vo Phandaline nejaké neodkladné záležitosti.Družina sa vybrala na voze hlavnou cestou medzi Neverwinterom a Leilonom a po pár dňoch bez zvláštnych udalostí na tejto ceste odbočili na východ – Trojkaneckou cestou (Triboar s Road). Je to cesta spájajúca mesto Triboar so západným pobrežím.

Asi pol dňa na Triboarskej ceste si družina všimla pred sebou na ceste dve konské zdochliny s čiernymi šípmi trčiacimi z nich.Doerin zvolila veľmi opatrný prístup a začala sa spolu s Nox zakrádať po južnom svahu od cesty a objavila v kríkoch dvoch číhajúcich goblinov. Keď o tom informovala ostatných, postavy sa začali dohadovať, ako s goblinmi naložiť. Po istom čase ale goblini zrejme zbadali, že postavy niečo tušia a tak zaútočili – začali po postavách strieľať z lukov. Po krátkom, ale intenzívnom boji, v ktorom sa ukázali Krammondove schopnosti s kúzlami a Doeine schopnosti s lukom na diaľku sa postavám podarilo zvíťaziť a dokonca jedného goblina zajať. Ten im poskytol cenné informácie o skrýši neďaleko v lese a o akomsi kaštieli, ktorý je ich hlavným sídlom.

Postavy sa rozhodli sledovať cestičku do lesa, ktorá mala viesť k blízkej skrýši. Vďaka Doeriným výnimočným schopnostiam fungovať v lese sa im podarilo vyhnúť dvom nastraženým pasciam a prišli k bralu, z ktorého vytekal potôčik z jaskyne, ktorej vchod bol dosť veľký na to, aby doňho vošli. Postavy sa opäť pokúsili zvoliť opatrný prístup, a natrafili vďaka tomu na dvoch gobliních strážcov vonku pred jaskyňou. K nim sa pokúsila Doerin prehovoriť a presvedčiť ich, že boli poslaní kráľom Grolom prevziať oboch zajatcov. Avšak goblini zaútočili, ale vďaka šikovnosti postáv to bol ich posledný boj.

Postavili sa čelom ku vchodu do jaskyne….

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.