Party Luck Points
m
Loader image
Loader image
Back to Top

A01E03 Vitajte vo Phandaline

A01E03 Vitajte vo Phandaline

Družina dorazila do mestečka Phandalin spolu so Sildarom Halwinterom. Ten sa išiel ubytovať do hostinca pri hlavnej ceste menom Stonehill Inn. Pozval aj družinu, avšak ešte predtým im povedal, že voz so zásobami majú odviezť k Elmarovi Barthenovi do jeho obchodu. Po krátkom rozhovore s Elmarom hrdinovia zistili, že v mestečku sa dejú nejaké nepríjemnosti, ktoré spôsobujú banditi hovoriaci si Redbrandovci. Údajne nosia červené oblečenie. Po krátkom rozhovore s Elmarom sa družina tiež vybrala do Stonehill Innu, kde sa však už so Sildarom nestretli – ako im povedal majiteľ hostinca Toblen Stonehill, Sildar sa odobral do prenajatej izby. Postavy si posadali v hostinci, objednali si zvyšné izby aj s večerou a raňajkami (na Krammondovo veľké sklamanie v hostinci nemali Algale) a začali sa trochu socializovať s miestnymi. Dozvedeli sa ďalšie informácie o Redbrandovcoch, ale aj iných obyvateľoch Phandalinu. Potom sa pobrali spať.

Na druhý deň sa rozhodli rozdeliť skupinu, aby stihli navštíviť viacero obyvateľov Phandalinu – Krammond chcel navštíviť sestru Garaele, Doe s Noxom sa chceli pozrieť na radnicu. Obe návštevy postavám pomohli zistiť niečo viac o pomeroch v mestečku a ešte mali tieto postavy (okrem sestry Garaele aj starosta Harbin Wester) pre hrdinov nejaké úlohy. Všetci sa bez ujmy stretli na námestíčku a spoločne išli navštíviť bývalého veterána Darana Edermatha. Ten ich sebe vlastným spôsobom privítal, a po krátkom rozhovore (a ešte kratšom presviedčaní) privolil, že hrdinom pomôže vysporiadať sa s Redbrandovcami. Hrdinovia sa s Daranom dohodli, že sa stretnú o dve hodiny u Toblena v hostinci (Daran povedal, že si prinesie vlastné pitie) a išli ešte k Elmarovi Barthenovi na krátky nákup.

Keď vyšli z obchodu, pred hostincom ich čakali piati v červenom oblečení chlapi, ktorí zrejme hľadali boj a násilie. Ten samozrejme aj dostali, avšak pre štyroch z nich to bol boj posledný. Piateho sa aj s pomocou neznámeho cudzinca podarilo hrdinom zajať.

Cudzinec sa predstavil ako Jaman Kelísim….

Zdieľanie

Žiadne komentáre

Možnosť pridávať komentáre je momentálne uzamknutá.